Tolv måneders pause for CCS på Klemetsrud

Denne pipa vil etter det som nå er vedtatt fortsette å slippe ut CO2 i fire år til. Foto: Hafslund Oslo Celsio.

– Vi ser alvorlig på situasjonen. Nye kostnadsberegninger viser at vi ikke kan gjennomføre karbonfangstprosjektet etter opprinnelig plan innenfor eksisterende budsjett, sier adm. dir Knut Inderhaug i Hafsund Oslo Celsio i en pressemelding. 

Her framgår det at kraftig prisøkning på utstyrsleveranser, grunnet inflasjon, geopolitisk instabilitet og redusert kronekurs vil føre til at prosjektet overstiger investeringsrammen. Den nye kostnadsprognosen innebærer at Celsio ikke har finansiering til å fullføre prosjektet i sin nåværende form.

– Det er derfor nødvendig å ta CCS-prosjektet inn i en kostnadsreduserende fase, uttaler Inderhaug. Dermed iverksettes det nå en full gjennomgang av budsjett og kostnadsreduksjoner, i stedet for planlagt utstyrsbestilling og utbygging. Det er satt av en tidsramme på tolv måneder til dette arbeidet, og oppstarten av karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud vil bli tilsvarende forsinket, heter det.

Knut Inderhaug, adm. dir. i Hafslund Oslo Celsio, må konstatere at nye prognoser tyder på at CCS-prosjektet blir såpass mye dyrere at dagens finansiering ikke vil strekke til. Foto: Hafslund Oslo Celsio.

Målet er at Celsio etter denne perioden har etablert en prosjektplan med kvalitetssikrede kostnadsestimater som gjør det forsvarlig å igangsette utstyrsbestillinger og videre utbygging. Justerte planer vil løpende diskuteres med Olje- og energidepartementet, Gassnova, og Oslo kommune. Celsio har som målsetning at prosjektet kan videreføres uten økt investeringsstøtte.  – Vi har fortsatt en klar ambisjon om å etablere karbonfangst på Klemetsrud. Karbonfangst som del av ansvarlig avfallshåndtering er strategisk viktig både for klimaet, for Norge, for Oslo og for Celsio, fortsetter Inderhaug.

I ukene fremover vil aktiviteten i prosjektet reduseres betraktelig. Prosjektorganisasjonen skal først og fremst fullføre grunnarbeider og sikre anleggstomten, samt videreføre arbeidet med ny prosjektplan og pågående søknadsprosesser, heter det.

I pressemeldingen framgår det også at det hittil er brukt mindre enn ti prosent av den vedtatte investeringsrammen. Denne er tidligere oppgitt til 9,2 milliarder, men det inkluderer også støtte til drift de første ti årene. Rene investeringskostnader er oppgitt til 5,5 milliarder. Uansett betyr tenkepausen som nå annonseres at det ikke blir noe fullskala karbonfangst på Klemetsrud før tidligst i 2027.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE