21. mars, 2023

– Når målet er å gjøre seg uavhengig av russisk naturgass finnes det knapt noe bedre svar enn å øke

21. mars, 2023

To av tre riksdagsrepresentanter vil innføre krav om at en viss mengde av det fosforet som finnes i avløpsslam skal

18. mars, 2023

Thor Morten Wangen og Anders Magnus Løken fra hhv. Geelmuyden Kiese og Deloitte Norway kommenterer i Kretsløpet sin nye "UnSustainability

17. mars, 2023

Takk til Anja Ronesen for hennes innspill til vår UnSustainability Report som vi lanserte 28. februar. I rapporten peker vi

16. mars, 2023

Onsdag 15. mars var det snorklipping i det nye anlegget som skal ta imot alt som pantes nord for Saltfjellet.

15. mars, 2023

PR-byrået Geelmuyden Kiese har publisert en rapport om hindringer for bærekraftig omstilling, The UnSustainability Report. Tanken er god; kjappe beskrivelser

14. mars, 2023

Norwaste og Hold Norge Rent har med finansiering fra Handelens Miljøfond laget rapporten Forebygging av forsøpling rundt returpunkt. Rapporten kommer

13. mars, 2023

Glocal Green Innlandet (GGI) starter i løpet av 2023 opp en fabrikk på Øyer i Gudbrandsdalen. Her skal de årlig

10. mars, 2023

Opprydningen på tomta til Miljøservice Eide begynte i fjor, med midler fra Miljødirektoratet. Men fortsatt står mye praktisk og juridisk

9. mars, 2023

Med dagens teknologi og råstoffbase kan det produseres biogass tilsvarende 5,5 TWh. Men dette kan fordobles om slammet fra havbruksnæringen

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE