22. februar, 2024

Statsforvalterne over hele landet fører i år tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Det opplyser Miljødirektoratet.

K +

22. februar, 2024

Frevar redder økonomien i land med skyhøye inntekter fra deponering av masser på Øra. Forbrenningsanlegget gikk 18,6 millioner i minus

20. februar, 2024

Finske Syklo kunngjør at de starter et samarbeid med Impact Recycling, Storbritannia, for å bygge et plastgjenvinningsanlegg som skal bruke

20. februar, 2024

Nylig møttes partene i prosjektet som skal lage de første sirkulære oppdrettsnøtene av resirkulerte oppdrettsnøter hos Nofir i Litauen for

19. februar, 2024

Tusenvis av tonn med jord som i dag blir kastet i masseforflytning, kan bevares gjennom varmebehandling. Nå har arbeidet med

K +

15. februar, 2024

Av en NTB-melding framgår det at avfallskonsernet Ragn Sells har kjøpt alle aksjene i Miljøservice Vest as, en farlig avfallsaktør

K +

15. februar, 2024

Ifølge den spanske avisa La Información har Celsa Group bedt Citi, verdens største selskap innen finansielle tjenester, om å sjekke

K +

15. februar, 2024

Årsskifte er tid for tilbakeblikk. I årets første nummer av Kretsløpet har vi tatt et slikt, og det gir et

14. februar, 2024

Hold Norge Rent etterlyser nå forslag til landets mest engasjerte og inspirerende frivillige rydder. Frist for å foreslå kandidater til

K +

9. februar, 2024

Frevars ankesak om kvoteplikten i Borgarting lagmannsrett skulle starte 7. februar. Nå er rettssaken utsatt etter ønske fra Regjeringsadvokaten. Frevar-direktør

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE