Sverige: Nytt partnerskap setter opp forskningsanlegg for å fange CO2

Illustrasjon av prosessen for separering av karbondioksid i røykgasser. I september står containeren klar til å settes opp mellom de store glasshusene som huser Tekniska verkens kraftvarmeanlegg ved siden av E4 utenfor Linköping.

Tekniska verken i Linköping, Grimaldi Development (G Dev) og Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har startet et forskningssamarbeid for å teste nyskapende og kostnadseffektiv teknologi for separering av karbondioksid i røykgasser fra kraftvarmeanlegg.

Fra september i år vil en container ved E4 utenfor Linköping danne et mobilt forsknings- og testanlegg for å fange karbondioksid. Anlegget skal kobles til gasstrømmen fra Tekniska verkens største kraftvarmeverk, Lejonpannan. Det forteller konsernet i en pressemelding.

Intensjonen er å kunne bygge effektive systemer der karbondioksidet fanges opp og enten lagres eller brukes som råstoff for å produsere produkter som drivstoff, kjemikalier eller byggematerialer. Det langsiktige målet er et fullskala kommersielt anlegg som kan bidra til negative utslipp, som gjør at nivået av klimagasser i atmosfæren senkes.

– Senest i 2045 skal karbondioksid tilsvarende det fossile volumet som genereres fra produksjonen vår, sirkuleres eller lagres. Vi vil også øke våre sirkulære prosesser med mål om å skape en industriell og urban symbiose i verdensklasse. Dette prosjektet er et viktig steg på veien dit, sier Henrik Lindståhl, forskningsingeniør i Tekniska verken-konsernet.

Selv om teknologien rundt fangst og lagring eller bruk av karbondioksid er etablert, er det fortsatt kostbart og innovasjoner er nødvendig for å nå klimamålene. Den innovative teknologien utviklet av G Dev kombinerer ganske enkelt en spray- og sentrifugalmetode for å fange opp karbondioksidmolekylene: en væske som kan reagere med karbondioksid sprøytes inn i røykgassen fra kraftvarmeverket. Når de fine dråpene kommer i kontakt med røykgassene, absorberer de karbondioksidet. De karbondioksidrike aerosoldråpene sendes deretter til en sentrifuge som skiller væsken fra gassen. Den resterende røykgassen (fri for karbondioksid) frigjøres, mens væsken regenereres – hvorpå karbondioksidet går ut og omdannes til flytende eller fast form. Væsken blir deretter resirkulert i systemet for ytterligere karbondioksidfangst.

– Ved å kombinere spray- og sentrifugalmetodene utvikler vi neste generasjon innovativ karbondioksidfangstteknologi, sier Carl Häggmark, leder for innovasjon i G Dev. Testanlegget er plassert i en mobil container og skal brukes til å teste teknologien og samle inn måledata under reelle driftsforhold i kraftvarmeverket.

Bioenergi med separasjon og lagring av karbon er en viktig del av omstillingen og for at Sverige skal nå 2045-klimamålet.

– De teknologiene som er tilgjengelige i dag krever store investeringer og forbruker mye energi, derfor trengs innovasjon rettet mot å redusere kostnader. Dette prosjektet er et godt eksempel der en sluttbruker, en innovativ bedrift og et universitet produserer ny kunnskap og en energieffektiv teknologiløsning, sier Christophe Duwig, professor ved Institutt for kjemiteknikk, Kungliga Tekniska Högskolan.

Forskningsprosjektet er støttet av Energimyndigheten gjennom Industriklivet-programmet og går i prosjektperioden 1. mars 2024 til 31. desember 2026.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE