Handlingsplan for sirkulær økonomi

I handlingsplanen legger regjeringen fram konkrete og målrettede tiltak for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig, på en måte som reduserer avfall og bidrar til målet om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Foto: KLD

Regjeringen lanserte torsdag den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi, med konkrete tiltak for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig. 

– Vi lever i et samfunn som kaster ressurser vi ikke har råd til å sløse med. De siste 50 årene er verdens ressursbruk mer enn tredoblet. Denne trenden må vi snu, vi skal vekk fra bruk-og-kast. Handlingsplanen viser at regjeringen er villig til å bruke et bredt sett med virkemidler for å omstille økonomien i riktig retning, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i forbindelse med lanseringen. 

Handlingsplanen skal vise retningen for omstillingen, hvor sløsingen med samfunnets ressurser reduseres samtidig som konkurransekraften styrkes. Næringsminister Jan Christian Vestre var følgelig også med på lanseringen:  

– Sirkulær økonomi skal være en naturlig del av næringspolitikken. Næringslivet må lage ting som varer lengre, produkter som kan plukkes fra hverandre og repareres. Ved å være tidlig ute kan norske bedrifter gripe nye muligheter, styrke konkurranseevnen og samtidig bidra til at vi når våre nasjonale og internasjonale klima- og miljømål, sier Vestre. 

– For å lykkes med sirkulærøkonomi må vi vite hvilke virkemidler som fungerer, og hvordan helheten i virkemiddelapparatet spiller sammen. Nå setter regjeringen ned et ekspertutvalg som skal se på disse virkemidlene og hjelpe oss over i sirkulærøkonomien, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i pressemeldingen. 

Ekspertgruppen skal levere en samlet rapport og anbefaling innen april 2025. 

Regjeringens handlingsplan for en sirkulær økonomi kan leses her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE