Framgang i forskningsprosjekt om resirkulerbar fleksibel barriereemballasje

Resultatene fra Circ Pack-prosjektet er nå et veikart mot resirkulerbarhet for fleksibel barriereemballasje.

Forskningsprosjektet Circ Pack er avsluttet etter drøye to år. Målet med prosjektet var å samle verdikjeden for å undersøke hvordan fleksibel barriereemballasje, som ofte brukes til mat, kan resirkuleres.

Takket være prosjektet er det nå en farbar vei mot resirkulerbarhet for emballasjen, skriver Svensk Plaståtervinning i en pressemelding.

Omtrent halvparten av all forbrukeremballasje av plast består av plastfilm, men bare en tredjedel av det som samles inn blir faktisk resirkulert. Dette fordi de er laget med flere lag av ulike typer plast (multi-layer) som beskytter produktene mot for eksempel oksygen og UV-lys.

Dette førte til at Svensk Plaståtervinning initierte forskningsprosjektet Circ Pack, med blant annet RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet og daværende FTI (i dag Näringslivets Producentansvar, NPA). Prosjektet ble ledet av RISE.

Innen Circ Pack ble resirkuleringsmulighetene for fleksibel barriereemballasje undersøkt og verifisert. Aktører fra hele verdikjeden har vært involvert, fra materialleverandører, materialomformere, emballasjeprodusenter og merkevareeiere, til sorteringsaktører, gjenvinnere og brukere av resirkulerte råvarer.

— For at resirkuleringen av denne emballasjen skulle bli en realitet, trengte vi å involvere og forstå emballasjeindustrien. Hvorfor de bruker materialet de gjør, hvilke funksjoner emballasjen må oppfylle, hvilke utfordringer det er, og så videre, sier Rickard Jansson, utviklingsingeniør i Svensk Plaståtervinning og initiativtaker til Circ Pack.

Prosjektet har pågått i drøyt to år og har gitt flere viktige innsikter. Det er nå et veikart mot resirkulerbarhet.

— Vi har fått svar på mange viktige spørsmål og kan nå veilede produsentene angående materialvalg, komposisjon og design på en helt annen måte, sier Rickard Jansson.

Han fortsetter:

— Samtidig har det dukket opp nye spørsmål som vi ønsker å se nærmere på, forhåpentligvis i et videreføringsprosjekt. Vi ønsker blant annet å studere trykkteknologi og design fordi trykket er et problem i resirkulering, sier Rickard Jansson.

Näringslivets Producentansvar, NPA, har en nøkkelrolle i å veilede og utdanne tilknyttede produsenter i design for resirkulering og fremhever behovet for forskningsprosjekter som dette:

— I en periode nå har både vi i NPA og Svensk Plaståtervinning støttet medlemmer av RecyClass. Vi har harmonisert mange av våre retningslinjer etter RecyClass Design for Recycling Guidelines, men det trengs mer kunnskap om hva som kan anses som resirkulerbart i praksis. Her er forsknings- og utviklingsprosjekter som Circ Pack viktige for å kunne gi råd til våre tilknyttede produsenter i disse komplekse problemstillingene, sier Malin Malmberg, materialspesialist i NPA, Näringslivets Produsentansvar.

RISE har vært prosjektleder og forskningsutøver, og har hatt en nøkkelrolle i å koordinere innsatsen til prosjektpartnere og selv utføre uavhengige tester angående resirkulerbarheten i praksis.

— Circ Pack har vært et vellykket eksempel på hvordan verdikjeden har samarbeidet for å drive utviklingen av bærekraftig emballasje fremover. Som uavhengig tredjepart har vi lagt til rette for det arbeidet og er glade for at resultatene vil komme til reell nytte i næringslivet, sier Karin Lindqvist ved RISE, som har vært Circ Packs prosjektleder.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE