Sirkulær bransjeløsning for plastrør i bygg og anlegg

Gjenbruk av høykvalitetsplasten fra plastrør er viktig, både for NPG Norges medlemmer som produsenter, kundene, og for klima. Vi antar at bruk av mekanisk resirkulert plast kan redusere klimagassutslippet i forbindelse med produksjon av nye rør med opptil 70 prosent sammenlignet med bruk av jomfruelige materialer, skriver NPG i en pressemelding.

NPG Norge og Norsk Gjenvinning går sammen om å utvikle en sirkulær bransjeløsning for plastrør i bygg og anlegg. Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond.  

“Hva gjør vi med gamle rør, og hva skjer etter vi har levert dem til avfallsselskapet?” Det spørsmålet får selskapene som forsyner Norge med plastrør stadig oftere. Dette prosjektet skal gjennomføre piloter for å forsøke å øke tilgangen på høykvalitetsplast, som i dag går til forbrenning. 

-En stor andel av plastrørene som i dag går til forbrenning, er laget av materialer med svært god kvalitet som lar seg gjenvinne til nye kvalitetsrør igjen og igjen, sier Sigmund Aandstad, styremedlem i NPG Norge og administrerende direktør i Pipelife Norge, i en pressemelding. 

Ingen felles bransjeløsning 

Det er i dag ingen felles bransjeløsning for resirkulering av store plastrør. Det selges om lag 80.000 tonn slike plastrør til det norske infrastrukturmarkedet årlig, og prosjektet anslår et potensial for å samle inn og gjenvinne 5.000 – 8.000 tonn høykvalitetsplast per år. 

-Vi antar at bruk av mekanisk resirkulert plast kan redusere klimagassutslippet i forbindelse med produksjon av nye rør med opptil 70 prosent sammenlignet med bruk av jomfruelige materialer, sier Aandstad. 

-Vårt mål er å lede an i den sirkulære økonomien gjennom å holde materialer i kretsløpet, dette prosjektet treffer rett i kjernen av hva vi tror på, sier Kari von Ubisch, CCO i Norsk Gjenvinning. 

Praktisk pilotering etter påske 

Prosjektgruppen består av medlemmene i NPG og Norsk Gjenvinning. Prosjektet skal utrede et bærekraftig system for innsamling og resirkulering av plastrør, og ledes og støttes av rådgivningsselskapet Mepex.  

Prosjektet samarbeider tett med entreprenører som jobber både med store anlegg og med bygg. De har kontroll på hvordan plastrørene håndteres, og mulige kilder til svinn. Logistikk på byggeplassen og sortering på anleggene er en viktig del av piloteringen. AF Gruppen deltar med en anleggsplass til den første piloten i prosjektet.    

De første pilotene skal etter planen startes etter påske, og danner grunnlaget for en utredning om hvordan en nasjonal løsning kan implementeres. Hvordan løsningen kan gjøres økonomisk bærekraftig, er også en av leveransene i prosjektet. Prosjektet skal ferdigstilles i desember 2024. 

1,9 millioner fra Handelens Miljøfond 

Finansieringen er sikret gjennom 1,9 millioner kroner i støtte fra Handelens Miljøfond, samt egeninnsats. 

-Det er et stort behov for å øke bruken av resirkulert plast i nye produkter, derfor er vi ekstra glad for prosjekter som bidrar til dette med et volum som monner, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond. 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE