Ser et marked i midlertidig produksjonsstans ved forbrenningsanlegg

En mobil linje kan forhindre produksjonsstans ved forbrenningsanlegg når vedlikehold og reparasjoner skal utføres. Foto Geminor

Selv en midlertidig nedstengning av et forbrenningsanlegg kan bety store kostnader. Det gjør at Bøn Biobrensel nå går inn i markedet for kortvarige, mobile tjenester innen kverning og avfallshåndtering.

– Skal det være noe hensikt med en slik tjeneste må det være kort prosjektering og rask responstid, sier daglig leder i Bøn Biobrensel, Johan Olö. Foto Geminor

Nylig fikk daglig leder i Bøn Biobrensel, Johan Olö, en forespørsel som skulle vise seg å være en døråpner for en ny type tjeneste for selskapet. En enegigjenvinningsaktør på Østlandet så seg nødt til å bytte ut traverskranene i sitt mottaksanlegg, og trengte midlertidig bistand for å kunne forsyne forbrenningsovnene i anlegget. Normalt vil dette resultere i en 8 til 10-ukers driftsstans med betydelige økonomiske konsekvenser.

Bøn Biobrensel er et datterselskap av Geminor og jobber normalt med håndtering av biomasse og kverning av flis og bark. Likefullt tok selskapet utfordringen på strak arm og fikk rigget en linje som midlertidig kunne overta forsyningen av avfall til pannene i anlegget.

– Etter litt planlegging fikk vi montert et 40 meter langt transportbånd fra nabotomten til anlegget, som vi har satt i system med en kvern, en hjullaster og en gravemaskin. Maskinene er delvis våre egne og delvis innleide, men vi har også utviklet og tilpasset utstyret selv slik at alt skal fungere optimalt for mating i prosjektet, sier Johan Olö.

– Våre partnere ga oss tilgang til tilpassede deler på kort tid, slik at vi kunne fullføre forsyningslinjen raskt. Dette gjelder blant annet et styringssystem fra Svelvik som har blitt integrert med anleggets eget system. Nå går forsyningen på automatikk og har fungert uten utfordringer, sier Johan Olö.

En mobil og midlertidig forsyningslinje som dette fungere bra for prosjekter helt ned i 2-3 ukers varighet, forklarer Olö.

– Skal det være noe hensikt med en slik tjeneste må det være kort prosjektering og rask responstid, slik at man kan rigge en løsning som er operativ og lønnsom for oppdragsgiver når driftstiden er relativt kort. Vi har kompetente spesialister både i egen stall og blant våre partnere som gjør at vi har mulighet til å ta slike prosjekter på strak arm, og nå er vi klare for større prosjekter, sier Olö.

Daglig leder i Bøn Biobrensel ser en stor nytteverdi i de midlertidige, mobile tjenestene, og har tro på at det også finnes et stort marked utenfor Norge.

– Slike typer produksjonsutfordringer, uansett årsak, er langt ifra uvanlige. Denne erfaringen er noe vi ønsker å benytte oss av i tilsvarende tjenester ute i Europa framover, avslutter daglig leder i Bøn Biobrensel, Johan Olö.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE