– Svenske forbrukere klarer ikke å samle inn plast

Svensk Plaståtervinnings anlegg Site Zero i Motala har kapasitet til å håndtere all emballasjeplast fra svenske husholdninger, men fortsatt blir mindre enn 30 prosent samlet inn. Foto Svensk Plaståtervinning

Selv om Sverige har den nødvendige infrastrukturen for å resirkulere plastemballasje og redusere utslippene kraftig, viser nyere beregninger at mindre enn 30 prosent samles inn av forbrukerne. Resten forbrennes, noe som gir utslipp tilsvarende hele innenlandsflyvningen.

Mattias Philipsson, administrerende direktør i Svensk Plaståtervinning, omtaler det som en alvorlig, nasjonal innsamlingskrise. Foto Svensk Plaståtervinning

–Vi har en alvorlig, nasjonal innsamlingskrise i Sverige som hindrer klimaarbeidet, sier Mattias Philipsson, administrerende direktør i Svensk Plaståtervinning i en pressemelding.

Plastforbrenning står for 7 prosent av Sveriges totale klimagassutslipp ifølge det svenske Naturvårdsverket. Med Svensk Plaståtervinnings anlegg Site Zero i Motala er all nødvendig infrastruktur for å resirkulere plastemballasjen og skape en sirkulær plastøkonomi på plass. Gevinsten er reduserte utslipp og redusert avhengighet av fossilt brensel, samtidig som markedet får tilbake resirkulert plastråstoff. En avgjørende faktor for at systemet skal fungere er at forbrukerne samler eller kildesorterer plastemballasjen.

— Vi har et image om at vi i Sverige er i front når det gjelder klimaendringer. På mange måter er dette sant, men når det gjelder å samle inn plastemballasjen vår, mislykkes vi. At vi ikke engang når opp til 30 prosent kan ikke beskrives på annen måte enn at vi har en nasjonal innsamlingskrise i Sverige, sier Mattias Philipsson, administrerende direktør i Svensk Plaståtervinning, som står bak de nye beregningene.

Tidligere undersøkelser viser at ni av ti svensker anser kildesortering som viktig, og 72 prosent er klar over klima- og miljøgevinsten. Likevel havner plasten i husholdningsavfallet og forbrennes.

For å nå Sveriges og EUs klima- og gjenvinningsmål kreves det at minst 80 prosent av plastemballasjen samles inn.

I løpet av få år vil de fleste kommuner i landet ha innført henteordning, det vil si mulighet for sortering i tilknytning til boligen. Men det vil ikke være nok.

– Eiendomsnær henteordning vil øke utsorteringsgraden, men vi vet fra de rundt 70 kommunene som allerede har systemet at økningen er begrenset, og det holder ikke, kommenterer Mattias Philipsson.

Les også:

Ny plastsorteringskapasitet på plass

Millionstøtte til Svensk Plaståtervinning

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE