Leder

K +

15. februar, 2024

Årsskifte er tid for tilbakeblikk. I årets første nummer av Kretsløpet har vi tatt et slikt, og det gir et

K +

20. desember, 2023

Det var en gang ei kjerring som satt og spant, og rett som det var så kom det fram en

K +

17. oktober, 2023

Regjeringen står fast på at avfallsforbrenningsanleggene våre skal ilegges forbrenningsavgift på linje med alle andre utslipp av fossilt CO2, og

K +

1. september, 2023

Et obligatorisk småbåtregister har vært etterlyst i årevis, og nå kan det se ut til at det skjer noe. Det

K +

1. juni, 2023

Det prøves og feiles og prøves igjen. Noen går på trynet før de overhodet kommer i gang. Andre må sette

K +

19. april, 2023

Avfall Norge vil ha bedre statistikk og mer standardisering for å få etterrettelige tall og fakta å presentere i dialog

K +

24. februar, 2023

Uunngåelig. Det var overskriften på Johs. Bjørndals leder i forrige nummer av Kretsløpet. Han skrev da om Langøya og at

K +

15. desember, 2022

Det har ligget i kortene lenge, men 29. november kom meldingen om at Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt klagene fra

K +

4. november, 2022

Da Stortinget i april i fjor behandlet Solberg-regjeringens klimaplan gjorde flertallet, som besto av dagens regjeringspartier pluss Fremskrittspartiet, følgende vedtak:

K +

1. september, 2022

Lokaliseringen av en ny løsning for deponering av uorganisk farlig avfall har vært et solid bidrag til innholdet i Kretsløpet

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE