Leder

K +

11. februar, 2022

Næringslivet i Norge har for lengst måttet innfinne seg med at viktig regelverk og dermed rammebetingelser for virksomheten utformes i

K +

13. desember, 2021

Eksport og import av avfall er et tema som mange har meninger om, og som omfattes av diverse regelverk. Gjenvinningens

K +

29. oktober, 2021

Landet har nettopp gjennomført en maktovertagelse og det er jo tilfredsstillende å registrere hvor sivilisert og rett ut sagt hyggelig

K +

8. september, 2021

Produsentansvaret og ikke minst praktiseringen av det er et tema som stadig engasjerer. Det er nå mer enn 30 år

K +

6. april, 2021

  – Etterspørselen etter gjenvunnet plast har vokst seg stor de siste årene, men ujevn kvalitet begrenser bruken. Prisen er

K +

10. februar, 2021

Gjennom NRK-serien "Sløsesjokket" har mange fått innblikk i hvilke utrolige mengder med fullt brukbare eller i hvert fall reparerbare produkter

K +

14. desember, 2020

I februar 2018 behandlet Stortinget meldingen Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi, en ganske slank stortingsmelding som ble

3. november, 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 inneholder en innføring av CO₂-avgift på avfallsforbrenning på 149 kroner pr tonn fossilt CO₂,

10. september, 2020

Vi har nylig vært gjennom en ny periode der avfallsbehandlingen har nådd opp i riksdekkende media, til og med i

3. juli, 2020

Koronakrisen ser ut til å være på hell, og avfalls- og gjenvinningsbransjen later til å ha klart seg noenlunde helskinnet

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE