Leder

K +

4. november, 2022

Da Stortinget i april i fjor behandlet Solberg-regjeringens klimaplan gjorde flertallet, som besto av dagens regjeringspartier pluss Fremskrittspartiet, følgende vedtak:

K +

1. september, 2022

Lokaliseringen av en ny løsning for deponering av uorganisk farlig avfall har vært et solid bidrag til innholdet i Kretsløpet

K +

1. juni, 2022

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo (REG) har laget en utredning. Den beskriver hva som skal til for at hovedstaden skal

7. april, 2022

Produksjon og bruk av den CO₂-nøytrale og ofte kortreiste energikilden biogass har blitt fremsnakket og møtt med en nærmest kvelende

K +

11. februar, 2022

Næringslivet i Norge har for lengst måttet innfinne seg med at viktig regelverk og dermed rammebetingelser for virksomheten utformes i

K +

13. desember, 2021

Eksport og import av avfall er et tema som mange har meninger om, og som omfattes av diverse regelverk. Gjenvinningens

K +

29. oktober, 2021

Landet har nettopp gjennomført en maktovertagelse og det er jo tilfredsstillende å registrere hvor sivilisert og rett ut sagt hyggelig

K +

8. september, 2021

Produsentansvaret og ikke minst praktiseringen av det er et tema som stadig engasjerer. Det er nå mer enn 30 år

K +

6. april, 2021

  – Etterspørselen etter gjenvunnet plast har vokst seg stor de siste årene, men ujevn kvalitet begrenser bruken. Prisen er

K +

10. februar, 2021

Gjennom NRK-serien "Sløsesjokket" har mange fått innblikk i hvilke utrolige mengder med fullt brukbare eller i hvert fall reparerbare produkter

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE