Enda flere partnere i LOOP

F.v.: Linda Marie Erlandsen Kjeksrud i Franzefoss Gjenvinning, Stine Helgeland i Loop og Morten Frøid i Norsk Gjenvinning.

For første gang går to private avfalls- og gjenvinningsselskaper nemlig Franzefoss Gjenvinning og Norsk Gjenvinning inn som partnere i LOOP.

– Vi er glade for at det etableres et samarbeid på tvers av bransjen der vi kan jobbe sammen for å gjøre kildesortering enda enklere og morsommere. Vi var ikke i tvil om at vi ville bli LOOP-partner, dette vil effektivisere og heve nivået på vår kommunikasjon mot kundene, sier Morten Frøid, markedssjef i Norsk Gjenvinning i en pressemelding.

– Vi er opptatt av å kunne levere effektive og gode avfallsløsninger tilpasset de nye sorteringskravene og bedriftenes behov, og gleder oss til å ta i bruk kommunikasjonsressursene og de kreative løsningene til LOOP. Franzefoss’ visjon om å være samfunnets beste valg og bidra til en bærekraftig utvikling, samsvarer også godt med LOOPs arbeid for å lære barn og unge å ta vare på ressursene og kildesortere, sier Linda Marie Erlandsen Kjeksrud, digital markedskonsulent i Franzefoss Gjenvinning.

LOOP lanserer på nyåret en oppdatert tjeneste for kildesortering av næringsavfall, med blant annet nye nettsider og programmet “Sortere på jobb”, som skal gjøre det enklere å kildesortere på arbeidsplassen.

– Vi gleder oss til å samarbeide enda tettere med de flinke folkene i Franzefoss Gjenvinning og Norsk Gjenvinning for å gjøre det enklere for folk og bedrifter å kaste mindre og sortere mer. Næringslivet står for den største delen av avfallet som produseres i landet, og dersom vi skal nå målet om 65% utsortering for gjenvinning og ombruk i 2035 og ta bedre vare på ressursene, er bransjen nødt til å samarbeide på tvers av sektorer og selskaper, sier Stine Helgeland, daglig leder i LOOP.

Det er første gang private avfalls- og gjenvinningsselskaper går inn som partnere i LOOP. Norsk Gjenvinning og Franzefoss Gjenvinning får med denne avtalen tilgang til alle LOOPs kommunikasjonsressurser og tjenester for næringslivet.

– Vår ambisjon er å bidra til en harmonisert begrepsbruk og kommunikasjon til folk og bedrifter om kildesortering og gjenvinning, og fungere som et effektiviserende og samordnende bindeledd mellom returselskap, kommuner og private avfalls- og gjenvinningsselskap, avslutter Helgeland.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE