LOOP lanserer batterikampanje på vegne av bransjen

Finansieringsgruppen består av: (øverst til venstre) Anja Ronesen fra RENAS, Kari-Lill Ljøstad representant for Norsk Returkartong, Ylva Erbach fra Norsk Metallgjenvinning, Morten Sundell fra Sirkel Glass, Mari Dyrkorn Tjora fra LOOP, (Nede til venstre): Per Magnus Karlsson fra Batteriretur, Synnøve Bjørke fra ROAF, Guro Kjørsvik Husby fra NORSIRK, Runar Bålsrud fra Avfall Norge, Karl Johan Ingvaldsen fra Plastretur og Stine Helgeland fra LOOP. Peter Kaizer fra Franzefoss, Vebjørn Eilertsen fra Recipo, Øyvind Furulund fra Recy, Svein-Erik Rødvik fra Norsk Returkartong og Omar Khalid Mir fra ERP var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto Katrine Lunke/APELAND for LOOP

En samlet bransje står bak batterikampanjen som starter 18. september

Feilsortering av batterier har blitt et brennaktuelt tema. I følge Norsk Industri skyldes nesten 80% av brannene på gjenvinningsanlegg med kjent årsak feilsorterte batterier. En samlet bransje har derfor tatt initiativ til en batterikampanje for å få enda flere til å sortere batterier riktig.

– Feilsorterte batterier er et stort problem både når de havner i restavfallet og sammen med andre avfallstyper. Det gjelder hele verdikjeden, fra avfallet blir samlet inn, i transportetappen og på gjenvinningsanlegget. Feilsorterte batterier er faktisk en trussel mot hele vår sirkulære fremtid, sier Stine Helgeland, daglig leder i LOOP – Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning i en pressemelding.

– Stadige branntilløp gir høyere forsikringspremie og bremser utviklingen med å få på plass flere og moderne gjenvinningsanlegg – i tillegg går verdifulle ressurser som kunne vært gjenvunnet tapt.

System og kommunikasjon

For å få innsikt og kartlegge utfordringene, samlet LOOP ulike aktører i verdikjeden til en workshop der hindringer, barrierer og løsninger ble diskutert. Det var stor enighet om at det var behov for forsterkninger av både system- og kommunikasjon.

– Vi så behovet for å lage kommunikasjonsmateriell som enkelt og tydelig formidler hva som kan skje hvis du kaster batterier feil, og hva som er den riktige måten å sortere batterier på, sier Helgeland. Gjennom innsiktsstudier og tidligere prosjekter har vi også sett at et godt system for kildesortering er avgjørende.

Kampanjen er mulig å gjennomføre på grunn av at en samlet bransje har gått sammen i et spleiselag. Finansieringsgruppen består av Avfall Norge, Batteriretur, ERP Norway, Franzefoss, NORSIRK, Norsk Metallgjenvinning, Norsk Resy, Norsk Returkartong, Plastretur, Recipo, RENAS, ROAF og Sirkel.

Plikt til å ta i mot

Norgesgruppen ruller i disse dager ut splitter nye innsamlingsdunker for batterier, lyspærer og småelektronikk i alle sine butikker. Beholderne, som er produsert i metall for brannsikkerhet, er tydelig merket med sorteringsmerker og har en teip-dispenser slik at kundene selv kan teipe batteriene før de leverer dem.

– De nye beholderne er et viktig bidrag til å få samlet inn flere batterier på en forsvarlig måte, sier Helgeland. Vi gleder oss stort over at disse er på plass i butikker over hele landet! Nå håper vi at andre vil følge etter, for som det står i Avfallsforskriften har alle som selger batterier også plikt til å ta imot og informere om riktig sortering av brukte batterier. 

Sorteringsmerkene er en viktig del av systemet

Den nasjonale merkeordningen for kildesortering ble lansert i 2020, etter et omfattende samarbeidsprosjekt ledet av Avfall Norge og LOOP. Målet var å gjøre det enkelt for folk å kildesortere og harmonisere kildesorteringssystemet med lik merking på emballasje, avfallsdunker, returpunkter og gjenvinningsstasjoner. I en fersk undersøkelse fra Opinion (aug. 2023) sier 62% at de har lagt merke til merkeordningen (opp fra 26 prosent i 2021).

– Norges befolkning har blitt godt kjent med sorteringsmerkene for blant annet plast, papir, glass- og metallemballasje og restavfall. Nå må vi gjøre sorteringsmerket for batterier mer kjent. For jo mer utbredt disse merkene blir, jo tydeligere blir systemet oppfattet. Vi ønsker oss et system der innbyggerne møter sorteringsmerket alle steder brukte batterier kan leveres, både i butikker som selger batterier og på gjenvinningsstasjonene, avslutter Helgeland.

Velkommen til kickoff

LOOP inviterer til digitalt kickoff hvor de lanserer batterikampanjen. Der vil man få høre om prosessen som ligger bak prosjektet, årsaken til at det er viktig å nå ut med budskapet og hvordan kampanjen kan brukes og deles. I tillegg vil noen av aktørene som har vært med å finansiere kampanjen holde innlegg. Kampanjemateriellet vil være tilgjengelig i LOOPs Verktøykasse fra og med 31. august.

Kickoff: 31. august: Meld deg på her

Kampanjeoppstart: 18. september

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE