Anbefaler forbud mot engangsplast fra sommeren 2021

Miljødirektoratet anbefaler forbud mot bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner og bomullspinner av plast gjennom en ny forskrift. Men direktoratet mener det er lite hensiktsmessig å sjøsette forbudet før EU, dermed blir det ikke før 3. juli 2021.
Om Miljødirektoratet blir hørt vil disse produktene bli forbudt. Men ikke før sommeren 2021.
Om Miljødirektoratet blir hørt vil disse produktene bli forbudt. Men ikke før sommeren 2021.

I juni fikk Miljødirektoratet i oppdrag å utrede et forslag til nasjonalt forbud mot produktene som er omfattet av EUs direktiv om plastprodukter. I tillegg til produktene nevnt over gjelder dette også alle produkter som er laget av såkalt okso-nedbrytbar plast, det vil si plastmateriale som er tilsatt stoffer/additiver som gjør at materialet brytes ned til småbiter, og har derfor potensial for ådanne mikroplast. Forbudet gjelder også take away matbeholdere, drikkebegre og drikkevareemballasje av EPS (isopor).

Forbudet vil ifølge direktoratets høringsnotat redusere bruken av engangsplast med 1,9 milliarder enheter eller 3 600 tonn årlig. Det heter videre at tall innhentet av konsulentfirmaet Mepex tilsier at plast- forsøpling av engangsprodukter er ventet åreduseres med omlag 6 millioner enheter eller 8 tonn per år. Selv om det meste av engangsplasten havner i avfallsstrømmer og blir tatt hånd om påen god måte, vil reguleringen bidra til at færre dyr får i seg, eller skader seg på, engangsproduktene eller mikroplast fra slike produkter, heter det.

Mepex har også vurdert kostnadene for forbruker, behovet for disse produktene blir jo ikke borte, men de vil produseres i andre materialer. Den samfunnsøkonomiske kostnaden er beregnet til 415 millioner kroner pr år, tilsvarende maksimalt 80 kroner i året pr person. Men direktoratet skriver at dette godt kan bli mindre,fordi utfasingen allerede har kommet langt for enkelte produkter og fordi rimeligere alternativer kan bli tilgjengelig påmarkedet innen 2021.

Da oppdraget ble gitt i juni ga klima- og miljøminister Ola Elvestuen uttrykk for at et slikt forbud burde innføres så raskt som mulig. Men EU-kommisjonen gjorde det nylig klart ovenfor EUs medlemsland og EØS/EFTA-landene at de mener at forbudene i direktivet om plastprodukter ikke kan tre i kraft før 3. juli 2021. I tillegg anfører direktoratet at ogsåer vesentlige praktiske og økonomiske konsekvenser av tidligere ikrafttredelse i Norge. En tidligere norsk innføring vil gi ulike rammevilkår for norske aktører sammenliknet med aktører i andre europeiske land, heter det. Så da gjenstår det å se om Elvestuen vil høre på det øret.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE