Fortsatt massiv motstand mot deponi i Brevik

Klima- og miljødepartementet sendte før jul et planprogram for etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall på høring. Som tidligere omtalt innebærer dette fortsatt behandling av avfall på Langøya, men deponering i Dalen gruve i Brevik. På et folkemøte i Brevik 10. januar ble det tydelig at også dette nye forslaget møter massiv motstand lokalt.
Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet i Brevik 10. januar. Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.
Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet i Brevik 10. januar. Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.

Bystyret i Porsgrunn stoppet i 2015 arbeidet med å konsekvensutrede deponering i gruvegangene i Brevik, dermed var ballen spilt over til Staten. Miljødirektoratets utredning fastholdt at Brevik var det beste alternativet og NOAH har presentert et nytt alternativ der behandlingen fortsatt skal skje på Langøya og det nøytraliserte avfallet ikke transporteres gjennom Brevik. Det er et planprogram basert på dette som nå er sendt på høring med uttalefrist 31. januar. Departementsråd Tom Rådahl og kommunikasjonsdirektør Jon Berg i Klima- og miljødepartementet presenterte sammen med prosjektleder Egil Solheim i NOAH planene på et folkemøte i Brevik 10. januar.

Men endringene hadde åpenbart ikke dempet den lokale motstanden i Brevik. Før møtet hadde anslagsvis tusen mennesker gått i demonstrasjonstog mot deponiplanene. Bare en tredel av disse fikk plass på møtet inne i Kulturhuset, men disse la ikke skjul på sin oppfatning. Solheim forsikret at NOAH ikke ønsker å drive et deponi dersom det ikke kan bevises å være trygt for omgivelsene i all framtid. Men ifølge Porsgrunn Dagblad ble et spørsmål til salen om de trodde på dette møtt med et rungende nei.

Det kom mange kritiske spørsmål, også om departementets lovhjemmel til å fremme saken mot kommunens vilje, aksjonsgruppen Vern om Grenland politianmeldte i oktober staten for lovbrudd. På møtet ble det henvist til forskriftene for konsekvensutredning som hjemmel for statens arbeid med saken. Etter framdriftsplanen beskrevet i planprogrammet skal dette vedtas i løpet av februar/mars og en konsekvensutredning av tiltaket foreligge innen 1. mai.

Men folkemøtet avslørte at mange fortsatt vil kjempe med nebb og klør mot denne etableringen og Porsgrunn Dagblad konstaterer at både NOAH og Klima- og miljødepartementet har en formidabel oppgave foran seg dersom de skal få Grenlands befolkning til å snu i deponisaken og få tro på konseptet. – Befolkningen i Grenland befinner seg på en helt annen side av virkeligheten enn den NOAH og myndighetene forteller om, konkluderer avisen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE