Gebyrbestemmelsene i avfallsforskriften endret fra 1. juli

Klima- og miljødepartementet har vedtatt endringer i gebyrbestemmelsene for produsentansvarsordninger i avfallsforskriften.

Endringene gjelder kapittel 1, 4, 5, 6, 7 og 14. Endringene i forskriften trer i kraft 1. juli 2024.

For alle disse produsentansvarsordningene er det med dette følgende tre gebyrer:

Gebyr for å dekke Miljødirektoratets saksbehandling ved godkjenning eller endring av godkjenning av returselskapene/-systemene.

Gebyr for å dekke Miljødirektoratets kostnader knyttet til arbeid med datasystemer som er nødvendig for å sikre overholdelse av krav under avfallsforskriften.

Årsgebyr for å dekke saksbehandling ved kontrolltiltak Miljødirektoratet har knyttet til gjennomgang av og tilbakemelding på årlig rapportering.

Gebyrene vil gjelde for ordningene for produsentansvar under avfallsforskriften kapittel 1 (elektriske og elektroniske produkter), 4 (kjøretøy), 5 (dekk), 6 (drikkevareemballasje), 7 (emballasje) og 14 (PCB-holdige isolerglassruter).

Det opplyser Miljødirektoratet.

Her finner du endringsforskriften i Lovdata

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE