Ny veileder for salg av gamle byggevarer

Det er forskjell på kravene til omsetning og salg av byggevarene og kravene til bruk av byggevarer i byggverk. I den nye veiviseren beskrives kravene til omsetning og salg.

Direktoratet for byggkvalitet kom 20. mai med sin nye digitale veileder for ombruk av byggevarer. Den skal hjelpe byggenæringen å finne de kravene som gjelder for å kunne omsette en gammel byggevare som skal brukes på nytt.

– Byggenæringen står for en stor andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Klimagassutslippet fra produksjon av byggematerialer, byggeprosjekter og behandling av avfall fra prosjektet og bygningen, er betydelig. Ombruk og gjenvinning av bygningsmaterialer er derfor viktig for å kutte i utslippene i byggesektoren, skriver direktoratet i forbindelse med lanseringen av veilederen.

Veilederen er hovedsakelig laget for den som skal omsette brukte byggevarer, og er utformet som et interaktivt skjema. Her kan du ved å legge inn de forutsetningene som gjelder for akkurat ditt tilfelle komme direkte til det regelverket som gjelder deg, enten du skal selge brukte byggevarer, bruke dem selv eller kjøpe.

– En viktig presisering er at det som hovedregel ikke er krav til CE-merking når man skal bruke byggevarer fra før 2013 om igjen. Mange har oppfattet at brukte byggevarer må oppfylle de samme kravene til dokumentasjon som nyproduserte byggevarer, opplyser direktoratet i den sammenheng.

Du finner veilederen her.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE