Farlig avfallsmottakere kan forvente tilsyn i vår

Statsforvalterne over hele landet fører i år tilsyn med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Det opplyser Miljødirektoratet.

Statsforvalterne skal kontrollere om anleggene for mottak og mellomlagring av farlig avfall overholder kravene i avfallsforskriften og tillatelser etter forurensningsloven.

Anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall håndterer ofte store mengder avfall med farlige stoffer som kan ha et stort potensial for forurensning. Hensikten med årets aksjon er å kontrollere om bransjen nå følger opp krav i regelverk og tillatelser, slik at mengden farlig avfall med ukjent disponering reduseres og at alt innsamlet farlig avfall blir forsvarlig håndtert og går til miljømessig forsvarlig behandling.

Det er også aktuelt å kontrollere virksomhetenes oppfølging av risiko for branner, og hvordan de har vurdert miljøkonsekvensene av slike hendelser dersom de oppstår, eksempelvis bruk og avrenning av slokkevann.

Tilsynsaksjonen, som ledes av Miljødirektoratet, vil foregå fra begynnelsen av mars og til slutten av mai og er en oppfølging av tidligere aksjoner gjennomført i perioden 2004 – 2018.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE