Ny veileder: Virksomheters plikt til å sortere avfall

Kravene gjelder for alle virksomheter med husholdningslignende avfall.

Miljødirektoratet har lansert sin veileder for hvordan virksomheter skal følge opp kravene til utsortering og materialgjenvinning av avfall.

Nye regler i avfallsforskriften omfatter hvordan virksomheter skal utsortere og materialgjenvinne ulike typer avfall. Formålet er bedre ressursutnyttelse, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp.

Kravene i avfallsforskriften kapittel 10a omfatter husholdningslignende matavfall, park- og hageavfall, og plastavfall som kan materialgjenvinnes. I tillegg gjelder kravene for landbruksplast som har blitt avfall.

Reglene innebærer blant annet at virksomheter, foreninger og arrangementer i Norge der disse avfallstypene oppstår må sørge for å sortere dette avfallet og levere det til materialgjenvinning.

Matavfall og park- og hageavfall skal kildesorteres, mens husholdningslignende plast som kan materialgjenvinnes, og landbruksplast, kan kildesorteres eller sendes til et sorteringsanlegg.

Miljødirektoratet presiserer at det er viktig at virksomheter følger opp kravene i forskriften, fordi det vil sikre at ressursene i avfallet i større grad kan brukes som råvarer i nye produkter. Dette bidrar til en mer sirkulær økonomi.

Veileder: Utsortering og materialgjenvinning av avfall

Veilederen vil oppdateres med relevant informasjon etter behov.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE