Europas første komplette verdikjede for gjenbruk av elbilbatterier bygges i Norge

Jon Emil Furuseth, Stena Recycling og Nassir Farooq, EV Hub. Foto Stena Recycling AS

Stena Recycling AS kunngjør nå lanseringen av markedets første komplette, skalerbare og overveiende norske verdikjede for gjenbruk og gjenvinning av elbilbatterier.

Denne innovative verdikjeden etableres ved Stenas nye batterihåndteringsfasilitet på Ausenfjellet, i samarbeid med teknologiselskapet EV HUB AS. Anlegget skal etter planen stå ferdig etter sommeren 2024 med en total kostnadsramme på 100 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med 40 %, begrenset oppad til 21,8 millioner kroner.

Akselererende vekst øker etterspørsel etter litiumbatterier

Antallet elbiler øker raskt, og EU anslår minst 30 millioner elbiler på europeiske veier innen 2030. Dette øker etterspørselen etter litium-ion batterier, med 18 ganger mer litium og 5 ganger mer kobolt nødvendig innen 2030. Økt behov for effektive og miljøvennlige metoder for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier er derfor kritisk.

Sirkulær verdikjede for batterisektoren

– Dette prosjektet er unikt fordi det fokuserer på både gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier. Med støtte fra Enova kan vi utvikle teknologi og etablere en verdikjede som reduserer karbonavtrykket og fremmer en sirkulær økonomi.

Prosjektet vil ha kapasitet til å behandle opptil 3000 tonn høyenergibatterier per år, tilsvarende 6-8000 batterier fra elbiler, og skape skalerbare løsninger for gjenbruk i 2nd life-applikasjoner, sier Ragnhild Borchgrevink, administrerende direktør i Stena Recycling AS, i pressemeldingen.

3000 tonn batterier

– Vi har store forventninger til anlegget, understreker Jon Emil Furuseth, Country Manager High Energy Batteries, som leder prosjektet. – Med støtte fra Enova og vårt samarbeid med EV-HUB, ser vi frem til å etablere en komplett verdikjede for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier. Når anlegget er i full aktivitet, vil vi kunne sortere opptil 3000 tonn høyenergi batterier per år, tilsvarende 6 – 8000 elbilbatterier. Det vil gi betydelige miljøgevinster, økt sysselsetting og økonomisk vekst innen den grønne energisektoren.

Enova understreker viktigheten av prosjektet

– Vi støtter prosjektet fordi det har stort potensial, også utenfor Norges grenser. Det skal verifisere at en sirkulær verdikjede for gjenbruk og resirkulering av elbilbatterier er mulig og markedsdyktig. Ambisjonen er å gjøre batterier for energilagring tilgjengelige til lavere pris, noe som vil lette overgangen til lavutslippssamfunnet, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi og markedsutvikling i Enova.

Nøkkelaspekter i prosjektet:

  1. Infrastruktur og kunstig intelligens (KI): Utvikling av avansert infrastruktur for lading og utladning av batterier, kombinert med KI-algoritmer for nøyaktig å bestemme batteriets State of Health (SoH).
  2. Demontering og Diagnostisering: Innovativ demontering og diagnostisering av batterier, muliggjør gjenbruk og reparasjon av batterikomponenter.
  3. Modulær Batterilagringsbank: Demonstrasjon av en modulær batterilagringsbank med bruk av reelle 2nd life-batterier.
  4. Automatisering og Batteripass: Automatisering av arbeidsflyten for effektiv gjenbruksprosess, samt innføring av et «batteripass»-system for sporing av 2nd life-batterier.

Unikt partnerskap for vedlikehold og reparasjon

EV HUB bidrar med vedlikehold og renovering av elbilbatterier og andre høyspenningskomponenter. – Vi bruker detaljerte data for å diagnostisere feil og reparere elbilbatterier for gjenbruk i elbiler og 2nd life-applikasjoner, forklarer Nassir Farooq, CEO i EV HUB AS.

Miljøgevinst og økonomiske fordeler

Gjenbruk av elbilbatterier reduserer CO2-utslipp og ressurssløsing, og fremmer overgangen til et lavutslippssamfunn ved å forlenge levetiden til eksisterende batterier og redusere kostnadene ved bruk av litium-ion-batterier.

Prosjektet er et pilotprosjekt.

Viktig læring

Prosjektet gir ny kunnskap om integrering av gjenbrukte og nyproduserte batterier, samt validering av brukte batterier for gjenbruk i hybrid- og elbiler og energibanker, heter det i pressemeldingen.

Les også:

Stena Recycling snart i gang med storskala gjenvinning av batterier i Kretsløpet nr 3 2023

BASF og Stena Recycling samarbeider om gjenvinning av batterier fra elbiler i Europa

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE