Ny statistikk over strandrydding

Senter mot marin forsøpling, Marfo, har nå lansert statistikksiden for nasjonale ryddedata på marfo.no.

Den nye statistikksiden viser ryddetall fra 2015 og frem til i dag. Den viser tall over ryddet avfall, ryddet kystlinje, antall ryddere, antall ryddeaksjoner, hva som er ryddet (siden 2020) og kilder til forsøplingen (siden 2020).

Konkret viser de nye tallene at det er ryddet snaut 12 000 tonn avfall her i landet siden 2015. Drøyt 52 000 km kystlinje er ryddet av en halv million strandryddere i litt over 30 000 ryddeaksjoner.

Den nye statistikken gir mulighet til å velge geografisk område (hele landet, fylker, kommuner) og årstall. Du kan også sammenligne eller slå sammen tall for valgte områder.

Statistikken viser utviklingen av ryddingen i Norge og aktiviteten som har pågått gjennom flere år. Hold Norge Rent startet arbeidet med registrering av frivilliges ryddeaktivitet, som ble videreført da det digitale verktøyet Rydde ble lansert i 2020. Nå er nøkkeldataene fra Hold Norge Rents registreringer og det frivillige og profesjonelle ryddere har registrert siden 2020 sammenstilt i Marfos nasjonale ryddestatistikk.

Datagrunnlaget for nasjonal ryddestatistikk er folkeforskningsdata. Folkeforskning, altså forskning hvor enkeltindivider, grupper eller institusjoner som ikke har forskerbakgrunn i forskning engasjeres i samarbeid med forskere eller forskningsinstitusjoner, er en metode som brukes bredt i ulike prosjekter og initiativer, fordi det er en effektiv måte å få inn store mengder data fra et stort geografisk område. Det skriver Marfo i forbindelse med lanseringen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE