Statsbygg stiller krav om resirkulert plast

Slik skal det nye kombinerte teater- og skolebygget i Kautokeino se ut. Og under byggingen skal det benyttes rundt 20 tonn resirkulert plast. Illustrasjon: Statsbygg.

Statsbygg ønsker økt brukt av resirkulerte materialer ved byggeprosjekter, og har etablert prosjektet «Økt bruk av resirkulert plast i offentlige anskaffelser». Så langt har det resultert til krav og kriterier til bruk av resirkulerte råvarer i åtte offentlige anskaffelser.

– Utviklingen går for sakte når det gjelder resirkulering og produkter som inneholder resirkulert plast. Ved å øke etterspørselen kan vi få det til å gå fortere, og her spiller vi som en stor offentlig innkjøper en viktig rolle, sier direktør Anders Fylling i Statsbyggs faglige ressurssenter til Ny Teknikk.

Statsbygg står for tre av de åtte anskaffelsene i ulike byggeprosjekter: Samlokaliseringen av det samiske nasjonalteatret og videregående skole i Kautokeino, rehabiliteringen av Bergen tinghus og det nye tilbygget til Husafjellheimen ungdomshjem i Ålesund.
I alle prosjektene har Statsbygg satt krav om at entreprenørene må kjøpe inn minst tre produkter, som inneholder mer enn 80 prosent resirkulerte råvarer. Samlokaliseringen av teatret og skolen i Kautokeino er prosjektet som er kommet lengst. Her skal det kjøpes inn ca. 35 tonn isolasjonsplater og ca. 1,6 tonn føtter til anleggssikring. I tillegg kommer innkjøp av 4400 avfallssekker i resirkulert plast.

 – Basert på dette anslaget, vil nybygget i Kautokeino alene kunne bidra til nesten 20 tonn med resirkulert plast, sier Anders Fylling.
Også ved Husafjellheimen i Ålesund er isolasjonsplater et av de resirkulerte produktene som skal kjøpes inn. Murfolie i resirkulert plast er også et aktuelt produkt. I Bergen, der det 89 år gamle tinghuset på 13 000 kvm skal rehabiliteres, jobbes det nå i samspillsfasen med å finne egnede produkter.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE