Norges mest moderne demonteringsanlegg for skadde biler åpnet

Bjarne Brøndbo og Erna Solberg sto for åpningen av det nye bil-demonteringsanlegget

Denne uken ble Norges mest moderne bil-demonteringsanlegg offisielt åpnet av Erna Solberg og Bjarne Brøndbo. På Røyken i Asker har Bilia og Bil1Din jobbet tett med forsikringsbransjen og bygget et rendyrket produksjonsanlegg, som kun håndterer kondemnerte skadebiler.

Det opplyser firmaet Bilia i en pressemelding.

Det har vært uavklart hvilken innvirkning bruk av likeverdige brukte deler ved reparasjon av biler yngre enn 5 år har kunnet ha på nybilgarantien, og dette har dermed begrenset bruken av brukte deler ved norske verksteder. Økt ombruk ved norske bilverksteder kan imidlertid gi en stor miljøgevinst. Ved å benytte en likeverdig, brukt del, kan utslippet reduseres med hele 75 % sammenlignet med en tilsvarende ny del, ifølge en rapport fra IVL Svenske Miljøinstituttet.

I Skandinavia er det norske verksteder som bruker færrest likeverdige, brukte deler. I Norge ligger andelen av  slike brukte deler i bilreparasjoner på omtrent 5 prosent, mens den i Sverige er på rundt 14 prosent. Forsikringsselskapene har lenge ønsket seg mer ombruk. Det er derfor gledelig å se at forsikringsbransjen, med de fire største aktørene i spissen – Gjensidige, IF, Tryg og Fremtind – har utvidet sine garantier på reparasjon med brukte deler til å følge bilen, og dermed sikre at nybilgarantien ikke blir påvirket.

Nå ligger alt til rette for et grønt skifte ved norske verksteder, uten at det går på bekostning av kvalitet eller sikkerhet. Vi vil derfor trolig se en kraftig økning i andelen likeverdige, brukte deler ved bilreparasjoner i Norge, kan man lese i pressemeldingen. Bil1Din og Bilia ønsker å bidra til denne utviklingen, og det nye anlegget på Røyken, som partene står sammen om, er et ledende eksempel på bærekraft i praksis for bilbransjen.

EU setter høyere krav til ombruk

Som en del av EUs forpliktelse til å fremme en sirkulær økonomi, har «forslag til endret kjøretøyregelverk fra EU» vært ute på høring hos Miljødirektoratet. Forslaget adresserer hele bilens livssyklus – fra design og produksjon til sluttbruk og avhending. Det vil erstatte både dagens EU-direktiv for kasserte kjøretøy og direktivet om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til ombruk, resirkulering og gjenvinning.

Kjernen i den nye forordningen er at det settes krav om at produsenter designer kjøretøy bedre tilpasset sirkulærøkonomi. Det settes blant annet krav til økt ombruk av brukte bildeler, med spesielt fokus på at biloppsamlere skal demontere deler for ombruk. Det foreslås også at verksteder er forpliktet til å tilby brukte deler ved reparasjoner, der hvor det er mulig.

Per dags dato går hele 80,5 % av en kondemnert bil til materialgjenvinning, mens kun 7,7 % blir gjenbrukt, ifølge tall fra Autoretur. Selv om det er høy grad av resirkulering av råmateriale fra kasserte kjøretøy er metallet som produseres av lav kvalitet, og det er kun en liten del av plasten som blir gjenbrukt. Bil1Din og Bilias satsing på økt ombruk av deler framfor materialgjenvinning, er i tråd med EUs avfallshierarki hvor ombruk settes høyere enn materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Skal produsere 100 000 likeverdige, brukte deler i året

Bil1Din, hvor Bjarne Brøndbo med familie er involvert både på eiersiden og i driften, har de siste årene gått gjennom en stor endringsprosess, og leverer nå brukte originaldeler til en kvalitet på høyde med nye deler. Bil1Din er ISO-sertifisert tilknyttet både kvalitet og miljø, og skal produsere 100 000 likeverdige, brukte deler i året fra sine to anlegg i Trøndelag og Asker. Disse er tilgjengelig for alle verksteder i Norge. Ikke bare for Bilia, men hele det norske bilreparasjonsmarkedet.

Med anlegget på Røyken, hvor Bilia har skadesenter vegg i vegg, har Bil1Din tatt bil-demontering enda et skritt videre og konsentrerer seg om kondemnerte skadebiler fra bilmerkene i Bilias portefølje. Det vil si Volvo, BMW, Toyota, Lexus, MINI, Jaguar og Land Rover. Det er et rent produksjonsanlegg hvor Bil1Din har brutt ned demonteringsprosessen, og det fremstår som en fabrikk som produserer både industrielt og effektivt.

Dette er nytt i Norge, og ved å spesialisere seg på et fåtall populære bilmerker, vil Bil1Din oppnå en leveringsevne og profesjonalitet som tidligere ikke har vært mulig. Samlokaliseringen med Bilias skadeverksted gir også helt unike muligheter for kunnskapsutveksling mellom bildemontør og skadeverksted – som partene tror vil føre til kontinuerlige forbedringer i årene som kommer. Tirsdag 5. september ble anlegget offisiell åpnet, og Høyre-leder Erna Solberg og ordfører i Asker, Lene Conradi, var til stede sammen med Bjarne Brøndbo fra Bil1Din og Frode Hebnes, administrerende direktør i Bilia Norge AS.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE