Miljødirektoratet konkluderer med at Returkraft brøt loven

K +

Miljødirektoratet konkluderer med at Returkraft hadde ansvar for å kontrollere at det ikke ble tatt imot avfall som selskapet ikke hadde tillatelse til å ta imot. DSB har fastslått at tankbilen til venstre inneholdt slikt avfall.

I sin endelige rapport som kom 23. mars holder Miljødirektoratet fast ved at Returkraft har begått to lovbrudd. Men selskapet vil ikke bli politianmeldt. Og Returkraft kan klage denne konklusjonen inn til Klima- og miljødepartementet.

 Som tidligere omtalt ble direktør Odd Terje Døvik oppsagt med øyeblikkelig virkning 11. mars. En viktig del av begrunnelsen fra styret var at han ikke orienterte om innholdet i Miljødirektoratets foreløpige rapport. Styret mente denne inneholdt så vesentlig informasjon at de skulle vært informert umiddelbart.

Nå foreligger Miljødirektoratets endelige rapport, som opprettholder konklusjonene fra den foreløpige. For det første slår Miljødirektoratet fast at Returkraft har tatt imot avfall som forbrenningsanlegget ikke hadde lov til å motta. «Returkraft har ikke tillatelse til å ta imot eksplosjonsfarlig avfall», fastslår direktoratet.

Dermed ble det begått et lovbrudd da forbrenningsanlegget tok imot de stoffene som resulterte i eksplosjonen ifjor sommer. Uavhengig av om de var feilklassifisert, så mener direktoratet at mottaket var et brudd på tillatelsen selskapet har til å drive forbrenning. Denne tillatelsen er hjemlet i forurensningsloven, og dermed mener direktoratet at Returkraft har brutt loven.

Videre mener direktoratet det er et avvik, og følgelig et lovbrudd, at Returkraft hadde utilstrekkelige risikovurderinger. «Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene» skriver direktoratet, og viser til at dette er hjemlet i internkontrollforskriften

Direktoratet viser til at Returkraft selv opplyser at de ikke har hatt risikovurderinger knyttet til store eksplosjoner i avfallsbunkeren, fordi selskapet i stor grad har forutsatt at de ikke får inn den typen avfall som de ikke har tillatelse til å motta. «Miljødirektoratet påpeker at det er en risiko for at avfallsanlegg kan motta feildeklarerte avfallstyper, inkludert avfall de ikke har tillatelse til å motta», heter det i rapporten.

Men Miljødirektoratets reaksjon er altså ikke å politianmelde, men gi Returkraft en frist til å rette opp avvikene. Denne er satt til 2. mai. – Vi har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Vårt hovedfokus under tilsynet var å følge opp hendelsen for at virksomheten skal forebygge slike eksplosjoner i framtida, sier seksjonsleder Einar Knutsen i Miljødirektoratet til Fedrelandsvennen. Han presiserer at direktoratets oppgave ikke er å granske hendelsen med tanke på reaksjoner, men å undersøke om miljøregelverket er fulgt.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE