K +

22. desember, 2022

Arbeidet med opprydning av det radioaktive slagget ved Søve gruver utlyses nå på nytt, temmelig nøyaktig ett år etter at

15. desember, 2022

Norsk Gjenvinnings datterselskap Zirq Solutions har nå kjøpt den danske plastprodusenten Letbek. Og blir dermed det eneste selskapet i verden

K +

12. desember, 2022

Stortinget vil at virkemiddelapparatet skal innrettes mer mot sirkulære verdikjeder, ha bedre rapportering av byggavfall, etablere materialbanker for brukte byggevarer

K +

8. desember, 2022

Riksrevisor Karl Erik Schøtt-Pedersen la ingenting imellom da han presenterte rapporten om myndighetenes kontroll av grensekryssende avfallstransporter. – Den er

K +

8. desember, 2022

Pris skal ikke lenger skal være det eneste kriteriet når offentlige anbud lyses ut. I en seanse på den fossilfrie

K +

6. desember, 2022

Eidsiva Bioenergi har inngått en intensjonsavtale med Carbon Centric om å fange CO₂ fra røykgassen til avfallsforbrenningsanlegget Trehørningen. Mellom 50

K +

30. november, 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet opphevet 29. november tiltaksforbudet på Langøya. Dermed kan NOAH gå i gang med investeringene som gjør det

K +

24. november, 2022

– Et skifte mot mer bærekraftig avfallsbehandling er avhengig av bransjens vilje til å dekke de ekstra kostnadene dette innebærer.

17. november, 2022

Det planlagte avfallssuget i Ski sentrum har fåttt mye kritikk og nå snur kommunen. Tregere utbyggingstakt, større andel næringskunder og

K +

17. november, 2022

Klima- og miljødepartementet har endret regelverket om deponering av avfall. Det er nå forbudt å legge avfall som er kildesortert

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE