Millioner til nye utdanningstilbud

Prosjektleder Marit Lindstad i NFFA er sentral i arbeidet med å utvikle de nye undervisningstilbudene.

Fagskolen i Vestfold og Telemark (FVT) er sammen med NFFA tildelt 4,3 millioner kroner for å etablere fire nye opplæringstilbud til avfalls- og gjenvinningsbransjen. De fire temaene der det vil komme nye tilbud neste høst er Regelverk/forskrifter, HMS-ledelse, Logistikk og transport og Håndtering av farlig avfall.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har tildelt FVT og NFFA midler til de nye tilbudene, som del av det bransjeprogrammet forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe lanserte tidligere i år. Det er første gang avfalls- og gjenvinningsbransjen er omfattet av regjeringens nå til sammen 11 bransjeprogrammer, heter det i meldingen på NFFA s nettsider.

FVT etablerte i samarbeid med NFFA undervisningstilbudet «Høyere yrkesfaglig utdanning innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter» i 2021. Andre studiekull er nå i gang, og til sammen ca. 60 studenter vil derved ha gjennomgått denne allerede etablerte utdanningen våren 2023. Videreutdanningstilbudet som nå skal etableres, bygger på dette tilbudet. Hvert av de fire emnene vil gi enten fem eller ti studiepoeng.  – Det videreutdanningstilbudet som nå etableres gjennom et eget bransjeprogram vil skape en ny, standardisert og solid kompetanseplattform for avfall- og gjenvinningsbransjen. Fagskolen Vestfold og Telemark vil sammen med NFFA sikre høyeste kvalitet både pedagogisk og i forhold til oppdatert og faglig innhold som bransjen trenger i årene framover, heter det i meldingen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE