Tyske plastprodusenter må betale for opprydning

Plastemballasje og produkter som dette kan bli betydelig dyrere i Tyskland, når produsentene pålegges å bidra med betydelige summer til opprydning i det offentlige rom.

Den tyske regjeringen har fremmet et lovforslag som innebærer at produsenter av engangsemballasje i plast fra 2025 må bidra til et statlig fond øremerket fjerning av søppel fra parker og gater.

Tyske myndigheter foregriper dermed EUs arbeid med å utvide produsentansvaret til også å betale for forsøpling som produktene medfører. Og det er ikke småpenger de tyske plastprodusentene skal bidra med, selskapene har selv anslått at fondet kan bli på 4,6 milliarder kroner bare det første året. Tallet er basert på anslag fra produsentenes nåværende produksjon av plastemballasje. Noe av det som vil bli omfattet av den nye loven er plastemballasje som brukes til matvarer, plastflasker og sigarettfiltre, ifølge plastforum.no.

Steffi Lemke, som er Tysklands miljøminister, sier at det ikke er rettferdig at alle tyske forbrukere skal bære kostnadene med å rydde opp plastavfall.

– Dette skal endres. De som er avhengige av å bruke engangsplast, må også bidra til kostnadene til å fjerne den, sier hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE