Nytt verktøy for et godt arbeidsmiljø for renovasjon- og gjenvinningsbransjen

Nå kan de som jobber i renovasjon- og gjenvinningsbransjen ta i bruk Arbeidsmiljøhjelpen – et bransjetilpasset verktøy for et bedre arbeidsmiljø.

– Forbedring av arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess som det må jobbes systematisk med over tid. Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy som kan hjelpe virksomheter med dette arbeidet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Kunnskapsbaserte og praksisnære eksempler for egen bransje

Alle bransjer har unike utfordringer som, dersom man ikke er bevisst dem, kan påvirke arbeidsmiljøet i negativ retning. Ansatte i renovasjon- og gjenvinningsbransjen kan ha mange løft i løpet av en arbeidsdag. Tunge løft eller løft i ubekvemme stillinger kan gi høy belastning til kroppen, og over tid føre til ryggplager.

I Arbeidsmiljøhjelpen kan arbeidsgivere og arbeidstaker finne kunnskapsbaserte og praksisnære eksempler på mulige utfordringer i sin bransje, og forslag til hvordan det kan jobbes med dem.

 • Bruk verktøyet i partsamarbeidet og sørg for medvirkning fra de ansatte. På denne måten får alle et eierskap til arbeidsmiljøarbeidet, oppfordrer Vollheim.

Slik brukes verktøyet:

 • Diskuter sammen om dere kjenner dere igjen i eksemplene
 • Finn ut hvor skoen trykker hos dere, og hva dere trenger å jobbe med
 • Lag en plan for hvordan dere skal jobbe med det

Arbeidsmiljøhjelpen er utviklet i samarbeid med bransjefolk med lang erfaring, og testet av virksomheter i bransjen.

Arbeidsmiljøet kan ha mye å si for sykefravær

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær. Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidsrelatert sykefravær, og arbeidsplassen er en viktig forebyggingsarena.

Arbeidsmiljøhjelpen består av seks temaer som har betydning for helse og arbeidsrelatert fravær. Temaene skal gås gjennom i fellesskap for å finne forbedringsområder og lage tiltak.

Disse temaene er:

 • organisering av arbeidet
 • jobbe med mennesker
 • manuelt arbeid
 • arbeidstid
 • tids- og arbeidspress
 • omstilling

Finn flere nyttige ressurser på Arbeidsmiljøportalen.no

Arbeidsmiljøhjelpen er laget i forbindelse med Arbeidsmiljøportalen.no. Finn flere nyttige ressurser i portalen for å jobbe med arbeidsmiljø på:

 • «Min side – arbeidsgiver» fra NAV
 • «Fakta om bransjen»: kunnskap og fakta om hver bransje fra STAMI
 • «En bra dag på jobb»: digitalt selvhjelpsverktøy fra STAMI

Kilde: Pressemelding fra Arbeidstilsynet

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE