Nytt selskap skal behandle oljerelatert avfall

Selskapene som er aktive i borevirksomhet har behov for mer bærekraftige behandlingsløsninger for spesialavfallet fra petroleumsvirksomheten opplyses det fra Geminor.

Geminor med partnere etablerer nå Risavika Gjenvinning AS, et selskap som skal utvikle nye miljøteknologiske løsninger for behandling og nyttiggjøring av petroleumsavfall og annet spesialavfall.

Bjørn Håland er daglig leder i Risavika Gjenvinning og også ansvarlig for farlig avfall i Geminor. Foto Geminor

– Selskapet skal utvikle teknologi og nye prosesser for behandling av boreavfall fra offshorevirksomheter og annen industri, der hensikten er at avfallet skal gjenvinnes, sier daglig leder i Risavika Gjenvinning, Bjørn Håland i en pressemelding fra Geminor.

Bjørn Håland, som også er ansvarlig for farlig avfall i Geminor, skal lede jobben med å etablere og utvikle Risavika Gjenvinning AS. Selskapet startes opp i samarbeid med R&D Manager Henry Magne Håkstad, og blir en viktig del av Geminor-gruppens satsing på farlig avfall og forurensende masser.

–  Vi skal utvikle miljøteknologi for behandling av oljerelatert avfall som borekaks. Målet er å hjelpe olje- og gassnæringen med å løfte denne typen spesialavfall høyere opp i avfallshierarkiet, fra destruksjon til gjenvinning.  Det finnes i dag et ubenyttet potensial for gjenbruk av disse forurensede massene, sier R&D Manager Henry Magne Håkstad.

Risavika Gjenvinning skal tilby tjenester i et marked der påtrykket for bærekraftige løsninger er stort, forteller Bjørn Håland.

– Det er et behov for nye og mer miljøvennlige behandlingsløsninger for spesialavfallet fra petroleumsvirksomheten. Selskapene som er aktive i borevirksomhet har behov for mer bærekraftige løsninger som er mindre energikrevende for behandling av borekaks. Våre metoder vil redusere energibruken både ved behandling og transporten av spesialavfallet, sier Håland.

Selskapet, som nylig ble tildelt støttemidler fra Forskningsrådet, har sitt hovedkvarter i Risavika i Tananger – et knutepunkt for offshorenæringen.

– Geminor-gruppen ønsker å bidra med grønnere løsninger, og Risavika Gjenvinning AS er så måte en viktig etablering og en ny milepæl, avslutter daglig leder i Risavika Gjenvinning og direktør for farlig avfall i Geminor, Bjørn Håland.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE