Skal skaffe gode tall og nye allianser

Avfall Norge tar mål av seg til å være en pådriver for den sirkulære økonomien. Dette ble grundig utdypet da styreleder Synnøve Bjørke, administrerende direktør Runar Bålsrud og direktør for samfunnskontakt Kåre Fostervold presenterte strategien.

Fire hovedmål, tre målgrupper, fire innsatsområder og foreløpig 13 prosjekter utgjør strategien som Avfall Norge har lagt for de neste fire årene.

Strategien innebærer naturligvis videreføring av det meste av dagens arbeid, om enn organisert litt annerledes, men den innebærer også en del nye grep og satsinger. Og skal vi tro Kåre Fostervold, direktør for samfunnskontakt i Avfall Norge, et ambisiøst taktskifte.

– Det er fantastisk at styret velger å være så ambisiøse som dette og at vi som organisasjon skal være en pådriver for sirkulærøkonomi. Vi skal ikke lenger henge etter og være redd for hva vi ikke har fått med oss av informasjon fra EU, men vi skal faktisk være med og sette dagsorden, sa han da strategien ble gjennomgått på et frokostmøte denne uken.

Oppdatert mot omverdenen

Og for å ta dette med arbeidet opp mot EU først. Det er definert som et av de 13 prosjektene det skal jobbes med og hvor Avfall Norge ser for seg å styrke egen kompetanse.

– Vi skal være tidligere ute – allerede fra det foreligger forslag i EU og man begynner å bearbeide disse i ekspertgrupper eller i kommisjonen. Da kan vi informere medlemmer og styret på et tidligere stadium om hva som er i emning. Når vi ser hva det snakkes om i EU kan vi vurdere om vi skal utarbeide strategi på det i Norge overfor norske myndigheter, eller ha webinarer for medlemmene våre slik at de kan ta stilling til det, sa han.

Også annet internasjonalt samarbeid er sentralt i strategien og har fått et eget prosjekt.

– Vi har ansatte som sitter i styrer i internasjonale organisasjoner. Vi må bruke den kunnskapen disse får på en annen måte og informere medlemmer og samfunnet for øvrig mer om hva som skjer der ute. Vi kan være en kanal for å dele informasjon, og det kan være at vi kan tilgjengeliggjøre et internasjonalt marked for noen i vår bransje som er interessert i det, sa Fostervold om det.

De 13 prosjektene er en konkretisering av målene og innsatsområdene i strategien, og de aller fleste av dem er foreløpig helt i startgropa. Det ble også understreket at strategien vil bli evaluert underveis i perioden og at nye prosjekter kan komme til.

Nye allianser

– Det som blir mest ulikt hvordan vi har jobbet til nå er at vi må se på hva slags samarbeidspartnere vi skal jobbe med framover. Vi må vurdere nye allianser for å nå de målene vi har satt oss i den nye strategien og for at vi skal henge med i den tiden som kommer nå med enormt raske endringer, sa administrerende direktør Runar Bålsrud. Han nevnte dagligvare, tekstilbransjen og bygg- og anleggsbransjen som relevante å komme tettere inn på.

Et av prosjektene som er definert ut har for eksempel med ansvarlig produksjon og forbruk, og produsentansvar å gjøre. – Vi må se på om vi kan bistå med å få gode produkter som varer lenge og kan repareres og til slutt kan resirkuleres til nye produkter, sa Fostervold om det.

Så er naturligvis kontakt med myndigheten sentralt, nå som før. For å informere om bransjen og barrierer for sirkulærøkonomien. – Vi har kompetanse som er veldig nyttig for beslutningstakerne. Vi skal lage en politisk plattform som kommer til å være ferdig før sommeren. Den vil være grunnlaget for arbeidet vi gjør inn mot det politiske miljøet. Vi skal være troverdige, vi skal ha gode data. Vi skal kunne gi informasjon som gir de gode beslutningene, sa Fostevold.

Etterrettelig tallgrunnlag

Og nettopp det med gode data er et eget satsingsområde. Det finnes en del statistikk og data allerede, men det er også en del områder hvor det mangler. Avfall Norge er i gang med å hente inn det som finnes i dag, og planlegger å bygge en ny plattform hvor tallene visualiseres på en lett tilgjengelig måte slik at politikere og andre kan hente informasjon, og sammenstille den med målene som er satt og kravene som kommer fra EU.

– Vi er helt avhengige av statistikk og standardisering for å ha et grunnlag så vi kan jobbe opp imot myndighetene og få til rammebetingelsene. Og det er viktig at den er etterrettelig, sa Bålsrud. Han understreket at lønnsomhet er viktig for å få til sirkulærøkonomien. – Det handler om økonomi. Å skaffe rammevilkårene og bidra til at det blir en lønnsomhet er en utrolig viktig jobb, sa han.

Det skal jobbes med de 13 prosjektene som er definert under de fire innsatsområdene i andre kvartal i år, og Bålsrud opplyste at det vil være lite annen aktivitet fra Avfall Norges side i denne perioden.

De 13 prosjektene er:

Innsatsområde: Rammebetingelser og myndighetskontakt

 • Europa Prosesser
 • Rammevilkår og politisk plattform
 • Ansvarlig produksjon og forbruk/produsentansvar

Innsatsområde: Statistikk og standardisering

 • Barriere-prosjekt
 • Statistikk og data
 • Bærekraft

Styrket posisjon og samfunnsrolle

 • Internasjonalt/CLOCC
 • Brannforebygging
 • Posisjonering
 • Møteplasser

Kompetansedeling og kunnskapsbygging

 • Kompetanseløft (ReDU)
 • Innovasjon
 • Avfallsforsk
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE