Årdal kommune avvikler sitt avfallsforbrenningsanlegg

Etter 1. april vil ikke mer avfall finne veien inn i Geithus Bosbrenneri. Foto: Årdal kommune.

Årdal kommune avvikler driften av bosbrenneriet på Geithus, som det omtales, 1. april. Og fra neste årsskifte blir det full kildesortering og tilslutning til det interkommunale selskapet SIMAS sitt opplegg. 

Årdal kommune har hatt sitt eget forbrenningsanlegg på Geithus, midt mellom tettstedene Årdalstangen og Øvre Årdal, siden 1983. Det har vært et såkalt batchfyrt anlegg som må fyres opp ved hjelp av diesel hver dag. Volumet har de siste årene vært rundt 1200 tonn årlig og det har ikke vært noen utnyttelse av energien. I tillegg til kommunens eget avfall har anlegget tatt imot smitteavfall og patologisk avfall fra Helse Bergen. Men nå har Miljødirektoratet satt ned foten for fortsatt drift av dette anlegget, som altså i flere tiår har sørget for rimelig og kortreist sluttbehandling av avfallet som genereres i kommunen innerst i Sognefjorden.

Ellen Petrine Fretheim er kommunalsjef for teknisk, plan og miljø i Årdal kommune. Hun sier innbyggerne vil få flere avfallsdunker i løpet av året.

Ellen Petrine Fretheim, kommunalsjef for teknisk, plan og miljø, sier til Kretsløpet at utslippene fra anlegget har vært for store og dessuten vanskelige å dokumentere. – Nesten alt tilgjengelig måleutstyr er beregnet på anlegg med kontinuerlig drift, sier hun. Fretheim forteller videre at anlegget nå drives med redusert kapasitet og at den adgangen folk tidligere hadde til å levere avfall direkte er fjernet. – Nå fyres anlegget opp bare to dager i uka, men da kjører vi til gjengjeld i 12 timer. Men ved utgangen av måneden er det ubønnhørlig slutt, sier hun.

Årdal kommune har vært deleier i SIMAS – Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap –siden dette ble etablert i 1994. Men hittil har kommunen stort sett ikke benyttet seg av dette selskapets tjenester, det blir det nå en endring på. Det vil også innbyggerne merke, for kildesorteringen har hittil vært lite utbygd i Årdal. – Vi har hatt en egen dunk for papp, papir og plast. Nå blir det flere dunker, sier Fretheim. Men nøyaktig hvordan opplegget blir vil bli avklart i løpet av året.

– Det er mykje som skal avklarast og planleggjast slik at renovasjonen i Årdal blir best mogleg utført ved fullstendig overtaking av ansvaret for handtering av avfallet. Me ønskjer også å kunne tilby vidare jobb for dei tilsette som er på renovasjon i Årdal i dag, sier Dagny Ugulsvik Alvik, direktør i SIMAS i en pressemelding.

Sikkert er det imidlertid at innbyggerne i Årdal må betale mer for renovasjon. Prisen på et standard abonnement lå ifjor på 3321 kroner, inkludert rett til å levere gratis på Sunde gjenvinningsstasjon. – Dette er økt med 85% til 6.011 kroner i år, men vi håper å kunne sette det noe ned igjen i 2024, sier Fretheim.

Men kanskje er ikke avfallsforbrenningen i Årdal over for alltid. Kommunen deltar nemlig i et prosjekt sammen med flere andre aktører om etablering av avfallsforbrenning med oksygenmating. Dette har sitt utgangspunkt i at Østfold Energi, som eier kraftanlegg i Årdal, ønsker å etablere produksjon av hydrogen. Da oppstår et overskudd av oksygen som det altså er planen å bruke i et demoanlegg for oksygenmatet avfallsforbrenning under høy temperatur. – Men dette prosjektet er i en tidlig fase og et eventuelt demoanlegg vil neppe stå klart før i 2030, forteller Ellen Petrine Fretheim.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE