Klare budskap til politikerne på Gjenvinnerdagen 2021

Norsk Gjenvinnings produksjonsdirektør Adis Cengic forklarer stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde hvordan papirsorteringsanlegget på Haraldrud fungerer.

Valgkampen har ikke akkurat vært dominert av avfallspolitikk, men 24. august tok 13 av Avfall Norges medlemsbedrifter rundt i landet imot nærmere 100 stortingspolitikere. Og foruten omvisning på anleggene fikk alle med seg tre klare meldinger fra Avfall Norges direktør direktør Cecilie Lind, formidlet på video.

På Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud fikk Christian Tybring-Gjedde (FrP), Bjørg Sandkjær (SP) og Heidi Nordby Lunde (H) en grundig orientering og gjennomgang av anlegget og spesielt papirsorteringen. Men før det hadde de altså sett på en videosnutt, der Cecilie Lind ville ha politisk drahjelp til å løse følgende:

* Strengere krav til produsentene om hva som settes på markedet. – Når Recycled in Norway er dyrere enn Made in China har vi et problem, sa hun.

* Ved offentlige innkjøp må stilles krav om bruk av en viss andel gjenvunnede råvarer. – Selv et lavt krav til innblandingsandel vil ha stor effekt og gi markedet nødvendig drahjelp, sa hun.

* Arealplanlegging som gjør det mulig å etablere nye gjenvinningsanlegg. – Det må bygges flere anlegg og disse må ligge sentralt i forhold til der avfallet genereres. Men dette er altfor vanskelig å få til i dag, sa Lind.

Og dersom politikerne klarte å gjøre noe på disse tre områdene lovte hun at Avfall Norges medlemmer ville bidra med klimakutt og nye arbeidsplasser.

Deretter fikk politikerne omvisning i det sofistikerte papirsorteringsanlegget, der produksjonsdirektør Adis Cengic kunne fortelle at etter et par år og noen ombygninger nå fikk ut en 99 % ren vare. Det hadde økt avsetningmulighetene for returpapiret i Norge, både Norske Skog og Ranheim Paper & Board tar nå imot fra Norsk Gjenvinning.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE