Flere produkter kan pantes

Tall fra Infinitum viser at det ble pantet over 585 millioner flasker i Norge i 2020

Nå er både ølfat og festivalglass med i panteordningen, og enda mer plast blir resirkulert. Det er forventet at Infinitum får samlet inn over 95 prosent av bokser og flasker frem til sommeren 2022.

 

De resirkulerbare festivalglassene var populære på Bergen Lives første utekonserter i juni. Foto: Bergen Live.

Festivalglassene fikk en pangstart med Bigbang på Bergen Lives første utekonsert på to år. Det kan man lese i siste nyhetsbrev fra Infinitum.

– Det er grådig gøy å være først i Norge til å bruke disse glassene. Regnestykket til Bryggeriforeningen viser at denne løsningen har det laveste CO2-avtrykket, sammenlignet med alternativene, sier Ole-Morten Algerøy, i Bergen Live.

Drikkeglass av plast har vært en miljøutfordring for norske konsertarrangører. Plastglassene forsøpler festivalområdene, og etter bruk har det verdifulle plastmaterialet mange steder blitt brent som søppel. I 2019 tok Hansa Borg Bryggerier initiativ til et samarbeidsprosjekt i bransjen for å finne en bærekraftig løsning for festivalglass i Norge.

– Analysene viser at resirkulerte plastglass belaster miljøet mye mindre enn alternativene. Dette er den mest bærekraftige løsningen, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum. Med det nye resirkuleringsanlegget til Infinitum og Veolia på Heia utenfor Oslo, som nylig ble åpnet, vil alle flasker og festivalkrus som samles inn av Infinitum også resirkuleres i Norge.

 

Fra kompostering til resirkulering

Bergen Live forteller at publikum er engasjerte og flinke til å sortere glassene riktig. Generelt jobber Bergen Live med å få ned mengden restavfall på sine arrangementer. Den forrige løsningen de brukte på drikkeglass var i bioplast som ble kompostert.

– Kompostering er vel og bra, men vi synes det er bedre at plasten får nytt liv. Vi er fornøyde med å ha faset ut den andre løsningen, forteller Algerøy.

Bergen Live har nå hatt en serie med utekonserter, og har neste runde i august. Snart kan gå de forhåpentligvis gå tilbake til normal drift med fulle konsertarenaer.

Egentlig skulle festivalglassene rulles ut i fjor sommer, men på grunn av korona var det få arrangementer, og det ble utsatt et år.

 

Infinitum inkluderer også flere typer ølfat i PET-plast i panteordningen. 

Serveringssteder som er registrert medlem hos Infinitum, kan bestille egne sekker for sin type ølfat, og henting. De tomme ølfatene blir hentet gratis. Foto: Infinitum.

– Vi er glade for å få med enda flere produkter i panteordningen. Bryggeriene er innovative og ser mulighetene for å bruke ressursene mest mulig effektivt. PET-plast er ideelt for resirkulering, og vi ønsker å gjenbruke så mye av plasten som mulig. Det er det beste for miljøet, sier Kjell Olav Maldum, adm.dir. i Infinitum.

Både KeyKegs, og Draught Master er ølfat laget i PET-plast. I tillegg til at de kan resirkuleres, veier de mindre og er lettere å håndtere.

 

Høye returandel fritar drikkevarene fra miljøavgift

Miljødirektoratet forventer over 95 prosent innsamling av bokser og flasker i Infinitums pantesystem frem til sommeren 2022.

Forventningen er basert på den høye returandelen i pantesystemet det siste året, som Infinitum har dokumentert. I 2020 ble over 92 prosent av emballasjen pantet, og i tillegg kom bokser og flasker til gjenvinning gjennom avfallssystemet, slik at 99,4 prosent av metallet og 97,7 prosent av plasten ble utnyttet.

Ved en returandel på 95 prosent går miljøavgiften på bokser og flasker i null.

Det er ellevte året på rad at Infinitum får godkjent 95 prosent innsamling, som er den høyeste godkjente andelen man kan oppnå. Bokser og flasker er belagt med miljøavgift som synker i takt med returandelen. Ved 95 prosent går avgiften i null og sikrer at bransjen alltid jobber for å samle inn mest mulig. Det er billigere for alle parter å samle inn med en gang i stedet for å rydde opp i etterkant.

– Vi setter pris på belønningen bransjen og miljøbevisste forbrukere får gjennom bortfall av miljøavgift. Den degressive miljøavgiften er en viktig motivasjonsfaktor for oss, sier Maldum i Infinitums nyhetsbrev.

 

Korkene er med

Det er ikke pant på korker, likevel er nordmenn helt usedvanlig flinke til å pante flasker med korkene på.

Tall fra Infinitum viser at det ble pantet over 585 millioner flasker i Norge i 2020. Så godt som alle flaskene hadde korken på da flaska ble pantet.

Logistikkdirektør Sten Nerland i Infinitum er imponert over de gode vanene våre.

– Beholder du korken på flaska, slipper du søl i bilen, hjemme eller i plastposen du bærer tomgodset i. Dette er en god og praktisk vane som folk må fortsette med, sier han.

– Hver uke sender vi tre trailerlass med korker til resirkulering. I løpet av 2020 utgjorde dette hele 1 600 tonn med korker, forteller han.

– Inne i panteautomaten klemmes flaskene sammen, og idet de komprimeres spretter ca 85 % av korkene av. På denne måten får vi skilt kork og flaske allerede her. Dette gjør det mye enklere å separere flaskene og korkene i forskjellige varestrømmer når sekkene kommer inn til en av våre tre sorteringsanlegg, forklarer Nerland.

Plasten i korken er ikke av samme sort som den i flaska. I tillegg har korkene ofte sterke farger. Flasker og korker behandles derfor hver for seg når de gis nytt liv.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE