Klima- og miljøministeren ber EU snu om karbonfjerning

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen er uenig i EU-kommisjonens tolkning av karbonfjerning. Foto: NTB kommunikasjon statsministerens kontor

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener EU-kommisjonens tolkning av karbonfjerning kan hindre viktige prosjekter for karbonfangst og -lagring i Norge. Nå ber han Kommisjonen revurdere sitt standpunkt.

– Når karbonfjerning ikke kan tas med i oppfyllelsen av EU-forpliktelsene våre, blir det svakere argumenter for å satse på CO2-fangst og lagring i Norge. Dette er uheldig. Jeg håper derfor at Kommisjonen vil revurdere sitt standpunkt i saken, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en nyhetsmelding fra Klima- og miljødepartementet.

I et brev til EU-kommisjonen ber han Kommisjonen om å snu.

EU-regler for nasjonale utslipp

Under klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) ble man enige om at stater kan inkludere karbonfjerning for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Karbonfjerning betyr at man fjerner CO2 fra atmosfæren. Dette omtales også som «negative utslipp». Den finnes i to former: Naturlig og teknologisk, som for eksempel karbonfangst- og lagring.

Norge har lagt til grunn at karbonfjerning også kan bidra til at vi oppfyller EUs regler for nasjonale klimautslipp innen transport, jordbruk, avfall, bygninger og deler av industri og petroleumssektoren (også omtalt som innsatsfordelingsforordningen).

EU-kommisjonen deler ikke denne forståelsen. Kommisjonens tolkning av reglene innebærer for eksempel at fangst og lagring av biologisk COfra det norske Langskip-prosjektet ikke vil kunne bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser i EU-samarbeidet.

Norge har lagt til grunn at karbonfjerning fra Langskip skal bidra til et utslippskutt på over 1 million tonn i perioden 2025-2030. Dette er summen av årlige negative utslipp fra Hafslund Oslo Celsio (200 000 tonn/år over fire år) og Norcem Brevik (60 000 tonn/år over fem år).

Negative utslipp fra eventuelle andre prosjekter som fanger og lagrer biologisk CO2 vil heller ikke kunne regnes inn i Norges oppfyllelse av EU-samarbeidet. Fangst og lagring av fossil CO2 er ikke berørt av Kommisjonens forslag.

Krav til bærekraft

Bjelland Eriksen understreker at Norge er opptatt av hensynet til bærekraftig bruk av biomasse. Det er viktig at eventuelle virkemidler for karbonfjerning ivaretar dette.

– De norske prosjektene gjelder utslipp fra avfallsforbrenning, hvor hensynet til biologisk mangfold ikke gjør seg gjeldende. Det bør åpnes for denne type karbonfjerningsprosjekter så fort som mulig, sier han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE