Oppdaterte veiledere om separat innsamling av avfall i 2025

Endringen i avfallsforskriften medfører blant annet krav om utsortering av tekstilavfall.

Miljødirektoratet har oppdatert veilederne til kommuner og virksomheter med nye krav fra 2025 om utsortering og separat innsamling av avfall.

29. mai fastsatte Klima- og miljødepartementet Forskrift om endring i avfallsforskriften kapittel 10a. (Utsortering, innsamling, forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper). Endringen medfører blant annet krav om utsortering av tekstilavfall.

Veilederen for forskriften er nå oppdatert med omtaler av sentrale bestemmelser som vil gjelde fra 2025, både for kommuner og virksomheter.

Nye krav for kommuner fra 1. januar 2025

Nye krav for virksomheter fra 1. januar 2025

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE