Investerer 200 millioner i nytt jordvaskeanlegg i Oslo

Franzefoss og NOAH har siden 2022 samarbeidet for å etablere et anlegg for gjenvinning av overskuddsmasser nært på markedet. Nå er selskapet FRANO AS etablert, og det første jordvaskeanlegget er satt i bestilling.

–Gjenvinning av masser er en forutsetning for at Oslo skal nå sine miljøambisjoner. Her leverer vi en sirkulær løsning innenfor Oslos kommunegrense som virkelig monner. Jordvask gir en dobbel effekt i form av mindre bruk av natur til råstoff og mindre overskuddsmateriale til deponi, sier daglig leder i FRANO Kari Røseth. Foto NOAH

Det nyetablerte selskapet skal nå bygge Oslos første og eneste fullskala jordvaskeanlegg. Anlegget som nå er satt i bestilling, er topp moderne, automatisert og har kapasitet til mottak av 500 000 tonn forurensede overskuddsmasser per år. Det opplyser NOAH i en nyehtssak på sin nettside.

– FRANO legger til rette for å kunne doble årlig produksjon ved å legge på en ekstra produksjonslinje på et senere tidspunkt dersom markedet ønsker det, sier daglig leder i FRANO Kari Røseth.

De to hovedkontraktene for byggeprosjektet går til det britiske selskapet Tyrone International Ltd og Entreprenørselskapet Åsmund Pettersen & Sønn AS. Tyrone vant oppdraget med å levere selve jordvaskeanlegget. Kontrakten omfatter produksjon, transport, montering og testkjøring av anlegget, samt opplæring av FRANOs driftspersonell. Entreprenørselskapet Åsmund Pettersen & Sønn AS vant totalentreprisen på grunnarbeid, infrastruktur og bygg. Totalrammen for kontraktene er på ca 200 millioner kroner.

Tyrone starter nå produksjonen sammen med sine underleverandører. Planlagt ferdigstillelse på fabrikk er i desember 2024, med påfølgende transport og oppstart av montering på Bånkall i 2025. Åsmund Pettersen & Sønn starter sine hovedarbeider i august 2024, men vil ha noe aktivitet på tomta allerede i sommer.

– 80 prosent av overskuddsmassene som skal kjøres i vaskeanlegget kan selges ut som gode pukkprodukter. De resterende 20 prosentene må til et godkjent mottak. Der er massemottaket NOAH Engadalen en nær og god løsning. Med det blir anlegget i Nittedal en del av en veldig god miljøløsning for regionen, sier Kari Røseth i nyhetsmeldingen.

Når FRANO er klar til å ønske de første kundene velkommen våren 2025, vil entreprenører og transportører kunne levere overskuddsmasser til anlegget og ta med nyvasket miljøpukk i retur.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE