Varsler endringer i produsentansvaret

Seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen i Miljødirektoratet og hennes kolleger har gjort unna første runde med vurderinger av det utvidete produsentansvaret. Foto: Johs. Bjørndal

– Vi ser at det er nødvendig med endringer av regelverket. Det skriver seksjonsleder i Miljødirektoratet, Hege Rooth Olbergsveen, i forbindelse med at rapporten fra direktoratets første gjennomgang av dagens ordninger for produsentansvar overleveres oppdragsgiver Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratets gjennomgang skal se på hvordan ordningene vi har i Norge i dag kan bli mer effektive og robuste, og hvordan de kan bidra til sirkulær økonomi. Arbeidet skal gjennomføres i tre trinn, og direktoratet haker nå av trinn 1 ved å sende sine første vurderinger av behovet for endringer til KLD. I det videre arbeidet vil direktoratet vurdere det nærmere.

– Vi vil blant annet komme med anbefalinger for å redusere antallet gratis­passasjerer, det vil si produsenter og importører som ikke overholder sitt produsentansvar. Videre vil vi vurdere endringer for å sikre effektiv og hensiktsmessig konkurranse i ordningene. For å overholde minstekravene i EUs rammedirektiv om avfall vil vi vurdere om målene for avfallshåndtering bør presiseres, og om det blant annet er nødvendig med presiseringer av kravene til rapportering, informasjonsplikt, og offentliggjøring av informasjon. Videre vil vi se på om det bør settes krav om differensierte vederlag fra produsent og importør for å støtte opp om sirkulær økonomi (økomodulering). Og vi utreder hvordan nye krav til produsentansvar under EUs direktiv om plastprodukter kan gjennomføres, inkludert innføring av produsentansvar for nye produkter som utstyr i plast fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, skriver Olbergsveen.

Det skal også vurderes om det bør etableres en felles overordnet struktur for produsentansvarsordningene i Norge, ettersom det er en del problemstillinger som går igjen.

Arbeidet skal altså fortsette og resultere i ytterligere to rapporter. I oppdragets del 2 skal direktoratet vurdere behovet for endringer nærmere, herunder hvordan ordningene i større grad kan støtte opp om sirkulær økonomi, bli mer fremtidsrettede, robuste og effektive. Men føringer og frister for disse vurderingene er foreløpig ikke avklart.

Delrapport 1 kan leses her:

Gjennomgang av utvidet produsentanasvar i Norge del 1 av 3 (.pdf)

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE