Fiskeridirektoratet med ny handlingsplan mot marin forsøpling

– Oppmerksomheten rundt marin forsøpling har heldigvis økt de siste årene. Men vi trenger fortsatt mer kunnskap og bedre tiltak. Fiskeridirektoratets nye handlingsplan vil være et viktig bidrag, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: NFD

Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap er blant tiltakene i den nye handlingsplanen mot marin forsøpling.

Mandag ble handlingsplanen som omfatter opprydningstiltak, forebyggende arbeid og satsning på forskning og utvikling for femårsperioden fram til 2026 presentert.

Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene, blant annet:

* Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap

* Utvikling av alternative materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene

* Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske

* Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser

* Fullstendig kartlegging av eksisterende og forlatte blåskjellanlegg med mål om å få fjernet alle forlatte anlegg

 

Ifølge planen vil Fiskeridirektoratet i stor grad legge til rette for å løse oppgavene i dialog med næringsaktører, fritidsfiskere, så vel som myndighetsetater og forskning. For alle gruppene vil vi jobbe med forebygging gjennom å sikre gode holdninger og tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av forsøplingen. For yrkesfiske ønsker vi i tillegg blant annet at det skal være gode ordninger for mottak og håndtering av avfall og effektive løsninger for rapportering av tapt redskap, kan vi lese.

Regjeringen har siden 2014 bevilget rundt 900 millioner kroner til nasjonale og internasjonale tiltak mot marin forsøpling.

– Fiskeri, fritidsfiske og til dels oppdrett er kilder til marin forsøpling i vår del av verden. Det blir brukt store mengder plast i både fiskeri og oppdrett, og en god del av dette havner dessverre på avveie. Dette må vi ta tak i, og Fiskeridirektoratet har derfor utarbeidet en egen handlingsplan for å redusere forsøpling fra næringene og aktivitetene vi forvalter og fører tilsyn med, sier rådgiver Hilde Sofie Berg i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet i Regjeringens pressemelding.

 

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE