Fra regjeringskvartalet til Langøya

175 000 alunskifer er gravet ut for å gi plass til kjelleren i det nye regjeringskvartalet. Foto Statsbygg

Store mengder forurensede masser er gravd opp og kjørt bort i forbindelse med utbyggingen av det nye regjeringskvartalet.

Grunnarbeidene med berguttak er nå ferdig. 175 000 tonn alunskifer er fjernet, og 11 000 lastebillass med den svarte leirskiferen har gått ut av regjeringskvartalet.

 – 11.000 lass tilsvarer en sammenhengende rekke med lastebiler fra regjeringskvartalet til Hamar, sier prosjektleder for kjellerdelen i det nye regjeringskvartalet, Freddy Holstad i en pressemelding fra Statsbygg.

 Alunskiferen er gravd opp, kjørt med bil til Grønlikaia i Oslo, fraktet med båt til Holmestrand og lagret trygt og forsvarlig i godkjent deponi på Langøya.

 – Alunskifer, som det finnes en del av på Østlandet og mye av i Oslo sentrum, er bergartenes onde fetter, og må behandles som forurenset masse, sier Holstad.

Så lenge bergarten ligger i ro, gjør den ingen fortred, men alunskifer som er gravd fram blir fort et problem når den kommer i kontakt med oksygen.

 Den kan svelle og medføre bygningsskader, den kan gi opphav til surt vann som angriper betong og stålkonstruksjoner, og det kan komme radongass fra den.

– Byggegropa er derfor sprøytet med minst fire lag med betong for at den omkringliggende alunskiferen i bunnen og langs kanten ikke skal komme i kontakt med oksygen, ei heller med bygget. Byggegropa blir nesten som et enormt badekar, forteller Freddy Holstad.

 Det fantes et alternativ for uttransporten av alunskiferen; å kjøre til et deponi på Hamar i staden for til Langøya utenfor Holmestrand.

 – Vi sammenlignet båttransport til Langøya med vegtransport til Hamar og fant en reduksjon av både CO2-utslipp og kostnader ved bruk av sjø i stedet for veg. Det ble derfor enkelt å velge Langøya som deponi, sier Holstad.

 Bygginga av kjelleren er en del av byggetrinn 1 i det nye regjeringskvartalet. Byggetrinn 1 hadde oppstart i januar 2021 og inkluderer blant annet rehabilitering av Høyblokka, bygging av A-blokka, bygging av D-blokka, perimetersikring og kjøp av eiendom.

Senking og ombygging av Ring 1-tunnelen er også en del av byggetrinn 1, men er et eget prosjekt i regi av Statens vegvesen. Som det første av tre er byggetrinn 1 det største og utgjør 101 000 kvadratmeter med nybygg og rehabilitering, og er planlagt ferdig i 2025.

 Veidekke er entreprenør for kjelleren i det nye regjeringskvartalet, mens Statsbygg er byggherre.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE