Bratt læringskurve for GIRs nye sjef

K +

Bjørn Stolt er ny daglig leder i Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap. GIR.

– Jeg har fått en helt annen forståelse av bransjen og av hva avfall er, enn jeg hadde, sier Bjørn Stolt som begynte som daglig leder i GIR i midten av september.

Stolt har nærmere 30 år bak seg i brannvesenet og har vært brannsjef de siste åtte årene. Og etter at sju kommuner slo seg sammen og stiftet Indre Østfold brann og redning IKS i 2016 har han vært leder der.

– Det er kjennskapen til IKS og den styreformen og til ledelse generelt jeg støtter meg på. Gjenvinningsfaget er nytt for meg, og der opplever jeg en enormt bratt læringskurve, sier han.

– Nå er vel kunnskap om brann og redning også relevant i denne jobben?

– Ja, akkurat farene knyttet til det har jeg rimelig kontroll på. Men dette faget er jo så mye mer enn det. Og jeg er veldig positiv til måten bransjen jobber på og til samarbeidet mellom de forskjellige firmaene. Som IKS har vi jo monopol på husholdningsavfallet, men jeg opplever at alle er på tilbudssida i andre IKSer som vi har med å gjøre, sier han.

Nye innsamlingsrutiner

Stolt tar over jobben som daglig leder i GIR etter Trond Sørensen som sluttet i vår, og kom rett inn i budsjettplanleggingen for neste år.

– Det som opptar oss nå er omleggingen til innsamling av matavfall. Og samtidig ser vi at det kan komme en ny forskrift som også krever henteordning for glass og metall. Vi har jo henteordning for glass og metall per nå, men hadde tenkt å gå over til å ha oppsamlingsplasser for glass og metall og isteden bruke disse beholderne ute hos kundene til matavfallet. Vi ønsker å gjøre minst mulig endring ute hos kunden og unngå at de får to forandringer tett på hverandre, så vi må ha is i magen til vi vet hvilke regler som skal gjelde. Og vi jobber med forskjellige alternativer for hvordan det kan løses, om vi skal ha flere dunker eller en form for ettersortering. Så her er det en kartlegging av kostnader og en regnejobb som må gjøres, og så blir det jo opp til eierkommunene å ta en avgjørelse i en såpass prinsipiell sak, sier han.

Men dette opplever han som spennende. – Jeg er glad i nybrottsarbeid og å jobbe for en utvikling i riktig retning. Samtidig er det viktig å være stor nok til å gå tilbake hvis det nye ikke fungerer. Men å jobbe med positive forandringer og utvikling av tjenester synes jeg er moro. Å godta at noe skal være sånn fordi det alltid har vært sånn, det er et dårlig argument for meg, sier han.

Flytter hjem

Stolt er vokst opp på Kongsvinger, nabokommunen til Sør-Odal hvor GIR (Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap) har hovedkontor, og familien har hele tiden hatt småbruket han kom fra der. Og nå var tidspunktet kommet for å flytte tilbake. – Det var veldig høyt arbeidspress der jeg jobbet før, og det førte til at min familie ble skadelidende. Når du jobber veldig mye, får du bare venner blant de du jobber sammen med, ingen andre. Vi kjente på at tida var inne. Og det er veldig deilig å ha kommet hit, avslutter han.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE