Leverandør og metode for oppryddingen etter Søve gruver omsider valgt

Måling av radioaktivitet i området ved Søve gruve - Foto: Hanne Lund-Nilsen, NND

Leverandør og metode for oppryddingen etter AS Norsk Bergverk i Nome kommune er valgt. Avfallet fra Søve gruver vil bli trygt og sikkert deponert i en stabil betongkonstruksjon, heter det i en pressemelding fra Norsk nukleær dekommisjonering.

I perioden 1953-1965 drev AS Norsk Bergverk utvinning av metallet niob og produksjon

av ferroniob ved Søve i Telemark. I produksjonen av ferroniob ble de naturlige grunnstoffene uran og thorium konsentrert opp til en unaturlig høy konsentrasjon i slagget som ble lagret på gruveområdet. I dag er slagget blandet med andre materialer og er delvis tildekket.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anser at aktivitetsnivået i området ved den nedlagte gruven er så høyt at det må gjennomføres permanent sikring av deler av restmaterialet.

I 2014 påla Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) regjeringen å rydde opp i avfallet etter AS Norsk Bergverk i Nome kommune. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har siden 2020 hatt ansvaret for å finne en løsning. Tidligere anskaffelsesjuridiske utfordringer er avklart og NND har nå valgt AF Decom AS som vil løse jobben ved å deponere avfallet i en stabil betongkonstruksjon.

NND har valgt tilbudet ut fra forholdet mellom pris og kvalitet i henhold til tildelingskriteriene der pris har blitt vurdert med 30% og løsningens kvalitet med 70 %

Om anskaffelsen

Anskaffelsen er gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser som en konkurranse med forhandling.Det er blitt gjennomført tre runder med forhandlinger. Innen den opprinnelige tilbudsfristen kom det inn fire tilbud. Ett tilbud ble avvist etter første reviderte tilbud, fordi tilbudet ikke kunne anses bindende, og det brøt med NNDs budsjettramme.

Innen den endelige tilbudsfristen mottok NND tilbud fra tre leverandører:

  • AF Decom AS
  • Isachsen Anlegg AS
  • SafeClean AS og Skolt Holding AS

Om den valgte løsningen

AF Decom AS tilbyr en løsning hvor lav-radioaktive masser plasseres i en sarkofag av betong. Sarkofagen er plassert på samme tomt som, og i umiddelbar nærhet av, avfallet som skal deponeres.

Sarkofagen skal bygges med flere ulike barrierer og vil ha en levetid på minst 1000 år. Plasseringen av sarkofagen medfører minimal transport og vurderes å ha liten risiko for spredning av materiale etter oppgraving. Det blir dermed heller ikke behov for å etablere et mellomlager.

Søve gruver ligger i Nome kommune i Telemark. Det er fylkeskommunen som er grunneier.

 

Les også:

På’an igjen med anbudsutlysning for Søve-opprydding

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE