På’an igjen med anbudsutlysning for Søve-opprydding

Måling av radioaktivitet ved Søve gruver. Verdiene er ikke høye, men over myndighetenes grenseverdier. Det må derfor finnes en løsning for dette slagget som nå har ligget der i snart 60 år – og som nok vil bli liggende et par år til. Foto: NND.

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) avlyser den pågående anskaffelsen for å rydde opp etter AS Norsk bergverks virksomhet ved Søve gruver. Ny utlysning skal komme i løpet av kort tid.

I september 2021 tildelte Norsk nukleær dekommisjonering (NND) oppgaven med opprydning av lavradioaktivt avfall fra de for lengst nedlagte Søve gruver til Isachsen Anlegg as. Deres plan var å flytte massene til en nyetablert fjellhall i Nome, rundt 17 km unna Søve. Men tildelingen ble innklaget av en av de andre tilbyderne, Skolt/SafeClean as, som mente NND hadde brutt anskaffelsesregelverket i prosessen. Søndre Østfold tingrett ga selskapet medhold i dette i desember samme år. Først i desember 2022 ble oppdraget lyst ut på nytt med tilbudsfrist ut januar 2023 og tildeling i løpet av våren. Nå viser det seg at denne utlysningen ikke var formulert så presist og entydig som den burde, og den blir derfor trukket tilbake.

– Det som utløste denne beslutningen var at ett av kvalifikasjonskravene ble forstått på ulik måte av leverandørene, noe som fikk betydning for utformingen av søknadene om å delta i anskaffelsen, sier Nils Bøhmer Sektordirektør Teknisk sektor, i NND i en pressemelding, og fortsetter:

-Kortsiktig vil vi miste noen uker i fremdriften av opprydningen med denne beslutningen. Det er uheldig. Samtidig ser vi ikke noen andre alternativer. Så for å nå målet om å få ryddet opp så raskt som mulig er vi trygge på at dette er rett og riktig.

I tillegg til å gi alle like forutsetninger gir ny utlysning av konkurransen NND mulighet til å sette skarpere miljøkrav i tråd med Nærings- og fiskeridepartementet sine nylige signaler, avslutter Bøhmer.

Les også:

  1. mai 2021: Revidert: Foreslår 150 millioner til oppryddingen av lavradioaktivt avfall etter Søve gruver
  1. september 2021: Avfallet fra Søve gruver til lokal fjellhall
  1. januar 2022: Ny anbudsrunde om opprydning ved Søve gruver
  1. desember 2022: Ny runde for opprydningen ved Søve gruver
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE