Pilotanlegg for rensing av flyveaske åpnet

Bedriften OIW på Herøya har utviklet en metode for å rense flyveaske og redusere mengden som må deponeres med mer enn 80 prosent.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lyttet til orienteringen fra daglig leder Susan Heldal og FoU-sjef Per Bakke i OIW, før han startet pilotanlegget til Norsep-prosessen ved å trykke på en knapp.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lyttet til orienteringen fra daglig leder Susan Heldal og FoU-sjef Per Bakke i OIW, før han startet pilotanlegget til Norsep-prosessen ved å trykke på en knapp.

Renseprosessen innebærer at flyvesken gjennomgår en rekke behandlinger med syrer og baser som medfører at renset flyveaske og metallhydroksider felles ut hver for seg. Dette gir flere produkter som kan selges og brukes og bare en liten andel som må leveres til deponering. Prosessen har fått et eget navn, og den er skilt ut i et eget selskap med samme navn, nemlig Norsep.

Norsep-prosessen skal foregå på forbrenningsanlegget der flyveasken oppstår. Det første fullskalaanlegget er planlagt på Haraldrud i Oslo og utviklingen av anlegget der er planlagt å ta tre år med start i løpet av 2019. Den jobben er beregnet å koste 30 millioner kroner. Så lenge utviklingen har foregått i labskala har prosjektet klart seg med støtte fra Innovasjon Norge og enkelte industripartnere, men daglig leder Susan Heldal forteller at man til oppskaleringen har søkt EU om støtte gjennom Horizon 2020.

– Vi sendte en søknad i mai, og fikk dessverre ikke innvilget den. Men vi fikk såkalt «Seal of Excellence». Det er et verdipapir for oss, for det betyr at prosjektet oppfyller alle krav for tildelingskriterier i H2020. Det medfører at vi blir invitert på investorforum rundt om i Europa, og vi opplever at interessen er stor, sier hun. OIW har likevel i første omgang satset på en ny H2020 søknad som ble sendt inn nå i oktober. – Vi har jo kommet litt lenger siden mai, så vi håper vi kommer igjennom nåløyet denne gangen, legger hun til.

Slik ser pilotanlegget for Norsep-prosessen ut. Om noen måneder starter arbeidet med å bygge en fullskalaversjon på avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud i Oslo.
Slik ser pilotanlegget for Norsep-prosessen ut. Om noen måneder starter arbeidet med å bygge en fullskalaversjon på avfallsforbrenningsanlegget på Haraldrud i Oslo.

Men foreløpig foregår prosessen i pilotanlegget på Herøya. Pilotanlegget ble åpnet 18. oktober med besøk av Klima- og miljødepartementets delegasjon med statsråd Ola Elvestuen i spissen. De kom til Grenland blant annet for å møte beboerne i Brevik og høre deres mening om deponiplanene og NOAHs konsekvensutredning av dem. Elvestuen var imponert over prosjektet og sa at reduksjon av avfallsmengdene er noe man ønsker å oppnå. – Vi har jo nettopp en bestilling til Miljødirektoratet om å lage en plan for å redusere mengden og øke gjenvinningen av farlig avfall i Norge, sa han.

Heldal la ikke skjul på at hun så dette prosjektet i sammenheng med planene om et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall i Brevik. – Ny teknologi flytter grenser for sirkulær økonomi og reduserer behovet for deponi. Premissene som ligger til grunn for et sentralisert deponi må revideres. Det vil alltid være behov for å deponere noe, men vi ser for oss at små, lokale deponi som ikke krever lang transport av avfallet er en mye bedre løsning, sa hun.

Hun kunne for øvrig opplyse at Norsep har intensjonsavtale med nesten alle de store forbrenningsanleggene. – Så kundene venter på oss! Og vi har også potensielle kunder til produktene som kommer ut av prosessen, fortalte hun.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE