Elvestuen møtte deponimotstandere i Brevik

17. oktober gikk fristen for å sende inn høringsuttalelser til konsekvensutredningen av deponi i Brevik ut. Dagen etter reiste klima- og miljøminister Ola Elvestuen til Brevik for å møte innbyggerne.

– Konsekvensutredningen har vi, høringsfristen gikk ut i går, og da synes jeg det var riktig av meg å treffe folk. Og betydningen av det skal man ikke undervurdere, sa han i det som ble kalt et ”lyttemøte”.

Utenfor møtelokalet ble han møtt av om lag 60 dedikerte deponimotstandere med plakater og T-skorter som gjorde helt klart det Elvestuen visste fra før – at her var det ”en viss motstand”, som han uttrykte det.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var kommet for å lytte, og tok seg tid til å snakke med de frammøtte utenfor Brevik gamle rådhus.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var kommet for å lytte, og tok seg tid til å snakke med de frammøtte utenfor Brevik gamle rådhus.

Motstanden ble konkretisert rundt møtebordet inne i Brevik gamle rådhus. En håndfull representanter fra ulike organisasjoner la fram sitt syn på saken og ikke minst på saksbehandlingen. Aslaug Ravlo fra FAU ved Brevik oppvekstsenter var svært kritisk til at barn og unges vilkår ikke var tatt på alvor i konsekvensutredningen og at det heller ikke fantes noen instans å klage på dette til.

11 år gamle Heike var en av mange som fikk sagt sin mening til statsråden. Han framførte en appell på vegne av Miljøagentene.
11 år gamle Heike var en av mange som fikk sagt sin mening til statsråden. Han framførte en appell på vegne av Miljøagentene.

Uoversiktlig saksgang

– Vårt høringssvar går på at konsekvensutredningen er for dårlig og at lover og regler skal følges. Vi har sett lovbrudd på lovbrudd, det synes vi ikke er greit. Vi sendte en henvendelse til departementet på mandag for å høre hvordan vi kan ta opp ting i denne prosessen og svaret vi fikk var alarmerende. Vi fikk vite at dette er en prosess som ikke følger plan og bygningsloven. Det betyr at vi ikke har klagemuligheter på vegne av våre barn.
Konsekvensutredningen bryter Grunnloven, barnekonvensjonen og andre lover de skal følge, og når sånne brudd foregår har man klagerett etter norsk lov, men det har man ikke i dette tilfellet fordi dette er det dere kaller en statlig plan. Det vil si at det er fritt fram for et privat selskap å bryte lover og regler i Norge som har til hensikt å beskytte barn og unge uten at det blir møtt, sa hun.

Elvestuen var uenig i at det har skjedd noen lovbrudd. Han forklarte at konsekvensutredningen har vært gjort nå for å få et beslutningsgrunnlag, og at den var sendt ut på høring for å gi alle en mulighet til å uttale seg om den.

– Normalt lages konsekvensutredningen i forbindelse med en reguleringsplan og legges ut sammen med den. Men da er jo beslutningen allerede tatt, og da er det anledning til å klage på den. Og setter man i gang med det, er det selvfølgelig plan og bygningsloven som gjelder med de prosesser det innebærer, sa han.

På oppfølgingsspørsmål fra Ravlo om det ville bli laget en ny konsekvensutredning som følger forskriften i plan og bygningsloven dersom deponiplanene ble vedtatt, var Elvestuen tvilende.

–Det vet jeg ikke. En tilleggsutredning vil være en naturlig måte å respondere på det, mente han.

Han fikk for øvrig høre flere følelsesladde historier om hvor utmattende det har vært for innbyggerne i Brevik å ha trusselen om å få et deponi for farlig avfall under bakken i sitt nærområde hengende over seg i fire og et halvt år.

Norcems høringsinnspill kan stikke kjepper i hjulene for NOAHs planer om deponi i gruvene.
Norcems høringsinnspill kan stikke kjepper i hjulene for NOAHs planer om deponi i gruvene.

Norcem med vektig innspill

Da høringens nettsted ble oppdatert med alle innspillene som hadde kommet inn før midnatt 17. oktober, var antallet kommet opp i nesten 190. Og fortsatt kan det komme flere. Både privatpersoner, noen organisasjoner og fylkeskommunen har fått fristen utsatt noe.

Et av innspillene som har kommet inn er fra Norcem som eier deler av gruvene hvor deponiet er tenkt lokalisert. Norcem har konsesjon til å ta ut kalkstein til sementproduksjon fram til 2040, og konsesjonen kan på visse vilkår forlenges. Tidligere har ikke selskapet sagt noe konkret om hvor lenge det vil være aktuelt å drive, men direktør Per Brevik sa til avisa Varden i sommer at Norcem har bestemt seg for å bruke sin del av gruvene 10-20 år til og at samdrift er lite aktuelt. Nå heter det at kjerneboringer foretatt i år bekrefter at kalksteinreserven er stor og at den med dagens produksjon «minst vil være tilstrekkelig fram til utløpet av konsesjonsperioden«.

Norcem gjør det også klinkende klart at samdrift ikke er aktuelt, siden deponeringen må starte i bunnen av gruva. Uttaket av kalkstein vil til enhver tid foregå i gruvas nederste områder.

Norcem mente også at gruvas egnethet som deponi ikke er tilstrekkelig utredet og at risikoanalysen har svakheter.
–Norcem har gitt et viktig innspill som vi må ha med som grunnlag i vår vurdering, sa Elvestuen da han ble intervjuet av NRK Telemark under besøket i Brevik den 18. oktober.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE