Avfallsberg fortsatt under åpen himmel

K +

Avfallet som samlet seg opp før Eide Miljøservice måtte stenge ned sommeren 2020 ligger der fortsatt. Foto: Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Et år etter konkursen ligger det fortsatt 5000 tonn avfall forlatt ved Eide Miljøservice i Hustadvika. Opprydningen er kostnadsberegnet til 16 millioner kroner, tidligere eier er siktet for brudd på forurensningsloven og nå også anmeldt av bobestyreren for blant annet manglende bokføring.

 

Historien til avfallsselskapet Eide Miljøservice er ikke noe godt eksempel på offentlig handekraft. Fylkesmannen i Møre og Romsdal (som det da het) har de siste årene gjennomført 18 tilsyn ved Eide Miljøservice og funnet alvorlige avvik hver gang. I 2017 fikk bedriften frist ut 2019 på å rydde halve anlegget, det skjedde ikke og det ble satt en ny frist sommeren 2020. Da det heller ikke da hadde skjedd noen form for opprydning var den daværende fylkesmannens tålmodighet slutt, avfallsanlegget ble vedtatt stengt 10. juni 2020.

Dermed forsvant inntektene og i november 2020 ble det åpnet konkursbehandling for Miljøservice Eide as, med Håkon Holm Westad som konkursbestyrer. Fylkesmannen anmeldte også daglig leder Trygve Herskedal (65) for brudd på Forurensningsloven. Politiet etterforsker saken og har tatt hefte på til sammen 9,9 millioner i andre selskaper og aksjer som Herskedal besitter, for å finansiere opprydningen.

– Politiet ser svært alvorlig på denne saken. Den er kompleks å etterforske da det er mistanke om flere ulike lovbrudd, og det er mye som må kartlegges, opplyser politiadvokat Sandra Grøtta Krakeli til NRK Møre og Romsdal. Hun sier det er vanskelig å gi et eksakt tidspunkt for når etterforskningen vil være ferdig, men ser for seg at den går inn i en avsluttende fase til sommeren. Men samtidig sier hun at ryddingen av anlegget gjerne kan starte før etterforskningen er avsluttet. – Politiet er bekymret for miljøpåvirkningen avfallet medfører, og ønsker at forurensningen begrenses i størst mulig grad, sier Krakeli.

En som ikke er imponert over myndighetenes innsats i saken er fylkessekretær Øystein Folden i Naturvernforbundet. – Både Statsforvalteren og tidligere Eide kommune har et ansvar her. De hadde ikke trengt 15 år for å gjøre det de gjorde for et drøyt år siden, å stoppe hele greia. Det burde vært gjort for 10 år siden, sier han til NRK.

Og Linda Aaram ved Miljøvernavdelinga hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal må medgi at han har et poeng. – I etterpåklokskapens lys er det muligens riktig at vi burde reagert tidligere. Slik vi opplevde det tidligere trodde vi dette var noe virksomheten skulle greie. Nå har valgt å melde eieren til politiet, samt å stoppe all aktivitet. Det er de virkemidlene vi har. Men det er ingen tvil om at vi kommer til å evaluere nøye for å se om vi kan jobbe annerledes fremover, sier hun til NRK.

Til Kretsløpet sier Aaram at de har fått muntlig tilsagn om midler fra Miljødirektoratet, i første omgang til å lage en tiltaksplan. Hun håper nå opprydningen kan komme raskt i gang, både for å hindre forurensning og fordi det fortsatt finnes gjenvinnbare fraksjoner i avfallsberget. – Arbeidet er omfattende og det er også juridiske spørsmål som må avklares før vi kan sette i gang, sier hun.

En beregning Norsk Gjenvinning har utført for bostyret anslo at det vil koste 15,8 millioner å rydde anlegget. Det var ingen midler igjen i boet etter Miljøservice Eide som kunne bidra til å betale dette. I desember i fjor ble tidligere daglig leder anmeldt av bostyrer for blant annet manglende bokføring. Bostyrer Håkon Holm Westad hos Larhammer Aarseth Advokatfirma mener ledelsen allerede i 2017 burde visst at selskapet ikke var økonomisk levedyktig, og dermed meldt seg konkurs.

Han sier til Kretsløpet at det er en del av bostyrets plikter å vurdere om det foreligger ulovlige forhold og det mener han altså her at det gjør. Holm Westad forteller at bostyrets arbeid nå er innstilt og at det er miljømyndighetene og politiet som må følge opp saken videre.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE