Ny kamerateknologi kan skille 12 ulike plasttyper

Foreløpig sorteres Oslos innbyggere plasten i blå poser som sendes til videresortering i Sverige. Hvis den nye teknologien fungerer i full skala kan materialgjenvinningandelen for plast fra husholdningene økes vesentlig. Foto: Oslo REG.

Det danske forskningsprosjektet Re-Plast mener nå at de ved hjelp av en nyutviklet såkalt hyperspektral kamerateknologi kan skille 12 forskjellige plasttyper fra hverandre. Dermed kan det aller meste av plasten fra husholdning sorteres i rene fraksjoner.

 

Det er det danske tidsskriftet Plastnyt som omtaler denne nyheten. Her står det at de 12 forskjellige plasttypene er PE, PP, PET, PS, PVC, PVDF, POM, PEEK, ABS. PMMA. PC og PA12. Ikke alle disse forkortelsene er like godt kjent, men det hevdes altså at disse til sammen utgjør langt det meste av plasten som brukes i husholdninger.

Det heter videre at den hyperspektrale kamerateknologien er utviklet i et tverrfaglig samarbeid mellom studenter og forskere på på Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet og eksperter fra prosjektets deltakerbedrifter.
Kamerateknologien gjør det mulig å sortere plasten i betydelig renere fraksjoner, da den kan identifisere plasten ut fra materialet kjemiske sammensetning.  – Vi kan til og med se forskjeller på plast som består av de samme byggesteinene, men som er bygget opp en smule annerledes, sier Mogens Hinge, leder av prosjektet i Aarhus Universitet.
Han forteller at de bruker et hyperspektralt kamera i det infrarøde området og maskinlæring til å analysere og kategorisere plasttypen direkte på samlebåndet. Etter det kan plasten sorteres i de forskjellige plasttypene. – Det er et gjennombrudd som vil få kjempestor betydning for plastsorteringen, sier Hinge.

Den nye teknologien er foreløpig bare testet i pilotskala, men dersom alt går etter planen forventes den tatt  i bruk i den danske plastgjenvinningsselskapet  Plastix i løpet av våren.

– Ved hjelp av den nye teknologien er vi nå et langt skritt på vei, sier Hinge, som understreker at de jobber videre med teknologien. Han tror det er mulig å differensiere ytterligere når det gjelder polymertyper.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE