Mye mer ammunisjon i Mjøsa enn tidligere antatt

Ammunisjonskasse på bunnen av Mjøsa, fotografert med NTNUs undervannsdrone. Foto NTNU.

Det har tidligere vært antatt at mellom 100 og 200 tonn ammunisjon har blitt dumpet i Mjøsa i perioden fra krigen fram til 1970. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har nå påvist langt større mengder, i tillegg er et område av bunnen dekket av rundt tusen Sidewinder-missiler.

Bakgrunnen for funnene er at Miljødirektoratet har gitt forsvarssektoren et pålegg om å kartlegge utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa. Dette pålegget er blant annet begrunnet med at Mjøsa er drikkevann for fem kommuner.

Undervannsfarkosten Hugin var sentral i kartleggingen av Mjøsa. Foto FFI

FFI har undersøkt fire dumpeområder i Mjøsa, fra Gjøvik og ned til Totenvika. Her har det vært dumpet ammunisjon fra Raufoss og Forsvaret i Mjøsa fra 1940 og fram til 1970. – Det er blitt sagt at det er dumpet et sted mellom 100 til 200 tonn totalt, hovedsakelig ammunisjon til håndvåpen. Men samtidig har vi opplysninger som tilsier at det kanskje kan være ti til tjue ganger så mye. Vi har kilder som forteller at det kunne bli dumpet 30 tonn på en dag. Og denne trafikken foregikk over mange år. Funnene våre bygger opp under at mengden er langt over det som er blitt sagt, sier sjefsforsker Arnt Johnsen i en pressemelding fra FFI.

I Totenvika hadde statseide Raufoss Ammunisjonsfabrikker egne båter for dumping. Ammunisjonen kan inneholde miljøskadelig kvikksølv, bly og kopper, men en har ikke funnet konkret dokumentasjon på type ammunisjon, mengde og dumpeplass.. FFI-forskerne understreker likevel at disse stoffene vil lekke ut sakte i ferskvann, som følge av lav korrosjon.– Det viktigste blir nok ikke å få dette opp, men å overvåke situasjonen, sier Arnt Johnsen.

Sidewinder sies å være det første effektive luft-til-luft-missilet. Det ble først tatt i bruk av US Air Force i 1964 og ble en stor internasjonal suksess. Det er produsert mer enn 110 000 slike missiler og rundt tusen av disse er altså å finne i Mjøsa. Foto fra Wikipedia.

Men som om ikke dette var nok prøveskjøt Raufoss fabrikker også luft-til-luft-missilet Sidewinder over Mjøsa. Disse ble skutt ut fra Fjellhaug, et stykke sør for Skreia på Toten. De tre meter lange rakettene landet i vannet fire til seks kilometer fra utskytingsrampen. Rundt tusen slike sank ned på 3-400 meters dyp i et konsentrert område. Her står de fremdeles, tett i tett og godt synlige på bildene som FFIs undervannsfarkost Hugin fanget opp under sitt lange tokt på denne delen av Mjøsa i fjor høst. – Vi er rimelig trygge på at disse missilene utgjør liten miljørisiko. Det er trolig ikke sprengstoff i dem. I praksis er dette en stor samling tomme aluminiumsrør, sier forskerne, som la fram sine foreløpige funn under arrangementet Ocean Week på Gjøvik 4. mai. FFI legger fram sin fullstendige rapport fra undersøkelsene sine til høsten.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE