Det går feil vei med kildesorteringen i ROAFs område

For dårlig kildesortering gjør at ROAF må innføre en ekstra beholder til matavfall.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) har publisert klimaregnskapet for 2022, og tallene viser en positiv utvikling for klimagevinsten, men for kildesorteringen går det dårligere.

– Fordi det regnes klimagevinst basert på mengden håndtert avfall, vil det for de fleste avfallstyper være økt klimagevinst når større avfallsvolum håndteres. Når avfallsmengdene går ned, vil dermed klimagevinsten gå ned. Til tross for dette vil det beste klimatiltaket alltid være avfallsreduksjon, presiserer administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke. Foto: Benjamin A. Ward / ROAF

– Jeg skulle gjerne gitt innbyggerne æren for et godt resultat i vårt siste klimaregnskap, men det er dessverre ikke sannheten, sier administrerende direktør i ROAF, Synnøve Bjørke i en pressemelding fra selskapet.

– Det beste klimatiltaket vi kan gjøre, er å redusere forbruket vårt, og det har faktisk skjedd. Fra 2021 til 2022 er avfallsmengden per innbygger redusert med 9,5 prosent, sier Bjørke, som presiserer at 2021 var et annerledes år.

Hovedårsaken til reduksjonen er lavere oppussingstakt etter pandemien, og derav mindre avfall. Men det er flere innsatsområder som til sammen gir bærekraftige resultater, og derfor kreves det mer miljøvennlig handling nå enn før.

I 2022 oppnådde ROAF en ombruks- og materialgjenvinningsgrad på 44,1 prosent. Det er innsatsen til innbyggerne som blir målt i dette tallet. I 2021 var tallet 46,3 prosent, altså en tilbakegang siste år på 2,2 prosentenheter.

Bjørke utdyper: – Vi ligger langt etter andre avfallsselskaper i Norge på kildesortering, og når vi i tillegg erfarer negativ utvikling, håper jeg det er et unntak. Uansett betyr det at vi sløser med ressurser som kunne blitt brukt om igjen. Mange er flinke, men enda flere må gjøre en bedre jobb.

ROAF har som kjent eget ettersorteringsanlegg for restavfallet, men matavfallet skal i egne grønne poser som sorteres ut optisk og sendes til biogassproduksjon.

– Ser man på klimagevinsten isolert sett, er resultatene gode. Når man materialgjenvinner avfall eller bruker produkter om igjen, sparer man miljøet for utslipp som forårsakes av produksjon av nye varer og tjenester. Dette har stor betydning for den samlede klimagevinsten, og derfor kan ROAF gå ut av 2022 med et godt klimaresultat. Men man må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi vet at vi må ta bedre vare på jordas ressurser, men samtidig er forbruket i Norge høyt. Kildesorteringsjobben er derfor helt avgjørende, og her er vi dessverre ikke gode nok, sier Bjørke.

Det er en av årsakene til at ROAF innfører egen matavfallsbeholder i tre kommuner i år. – Vi må rett og slett bli flinkere til å sortere ut matavfallet, for i dag kastes halvparten av matavfallet i restavfallsposen. Derfor får Enebakk, Rælingen og Lørenskog en ekstra beholder på gårdsplassen i løpet av 2023. Øvrige ROAF-kommuner vil trinnvis komme etter fra 2024.

– Jeg skulle ønske vi kunne droppet det. Det koster mer penger og gir oss mer arbeid. Men det er dessverre ingen vei utenom når målet er å bli bedre på bærekraft og sirkulærøkonomi.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE