Selvgående avfallsoppsamler overrakt Oslo Havn

Catarina Frostad i Clean Sea Solutions har nettopp overrakt styringsenheten til den søppelsamlende dronen til overingeniør Edvin Kongsten Wibetoe i Oslo Havn KF.

Lørdag 5. juni ble en selvgående drone utviklet av selskapene Clean Sea Solutions og Maritime Robotics overrakt Oslo Havn. Den skal tøffe rundt med en fart på 1,2 knop og samle inn avfall i havnebassenget. Og når den er full tømmer den dette i et oppsamlingsbasseng.

Det er det nyetablerte selskapet Green Sea Solutions med gründerne Per Elvestuen og Catharina Frostad som står bak denne nyvinningen, som altså kan fjerne flytende plastavfall i havner og kanaler. Den lille dronen er temmelig langt fra å kunne rydde opp i plastflakene som driver rundt i verdenshavene. Per Elvestuen sier det heller ikke har vært hensikten, men at løsningen er skalerbar og at neste versjon vil bli større. – Det meste av det marine plastavfallet kommer fra land, og ved å samle opp i havner og elvemunninger kan man få tak i avfallet mens noen fortsatt har et eierskap til det og hindre videre spredning, sier han.

Samarbeidet med Maritime Robotics, en av verdens ledende selskaper innen ubemannede fartøyer, gjør at Clean Sea Solutions har kunnet nyttiggjøre seg allerede eksisterende teknologi. Men utviklingsarbeid koster uansett, og uten en million kroner fra Handelens Miljøfond og velvillig samarbeid fra Bymiljøetaten og Oslo Havn hadde ikke Cleaning Drone V1, som den kalles, sett dagens lys.

For bak sjøsettingen ligger et pilotprosjekt og en testperiode på nærmere to år og overingeniør Edvin Kongsten Wibetoe i Oslo Havn sier at det er et velfungerende opplegg for den automatiske tømmingen som har vært mest utfordrende. Og fortsatt er det et stykke fram til disse fartøyene blir hyllevare. – Vi trenger vel et par millioner til for å ferdigstille det tekniske, sier Elvestuen til Kretsløpet.

Den selvgående søppeloppsamleren drives av to elmotorer på 400 watt og skal ha batterikapasitet til 20 timers utrettelig arbeid. Foto: Henrik Eriksen, Saillogic.

Å sette et selvgående fartøy på vannet i et sterkt trafikkert havnebasseng reiser en del spørsmål, blant annet om sikkerhet. – Den beskjedne størrelsen og lave hastigheten gjør at dette er uproblematisk både i forhold til andre brukere og til dyrelivet, sier Elvestuen.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE