Vegvesenet kartlegger mulig forsøpling med plastklips

Vegvesenet vil ha beskjed dersom det blir funnet slike plastklips i nærheten av utfyllingsområdene rundt Rogfastprosjektet.

Da det undersjøiske tunnelprosjektet Ryfast ble gjennomført, forårsaket det store mengder plast i form av armeringsfiber og skyteledning i Ryfylkebassenget og på strendene på Jæren. Dette prosjektet, som ble påbegynt høsten 2012 og sto ferdig i 2020, ga fergefritt vegsamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Nå er nytt undersjøisk vegprosjekt i gang, og forsøpling er igjen et tema.

Nå er Vegvesenet er i gang med prosjektet Rogfast. Det skal gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland under Boknafjorden. Og denne gangen kan det tyde på at plastklips fra sprengningsarbeidet forårsaker forsøpling. I en pressemelding opplyser Statens vegvesen at de er blitt gjort oppmerksomme på at det er funnet plastklips på en strand i Haugesund-området. Vegvesenet skal nå kartlegge om disse kommer fra utfyllingsområdene til Rogfast.

Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel, heter det i pressemeldingen. Det skal sprenges ut 54 kilometer med tunnel, og det genererer cirka 9 millioner kubikk steinmasse. Den brukes til å lage totalt cirka 250 mål med nye landområder. Utbyggingsområdene ligger på Mekjarvik, Kvitsøy, Karmsundet og Førresvik, og det er andre nye områder som er under regulering. I motsetning til tidligere tunnelarbeid blir det på Rogfast benyttet elektroniske tennere under sprengning av salver. Når ledningene kobles sammen på tunnelveggen blir disse koblet ved hjelp av koblingsklips laget av plast. Under testfylling av masser i sjø ble det funnet og samlet opp små mengder med rester av koblingsklips.

– I forbindelse med søknadsprosessen til Statsforvalter for å få godkjent utfyllingstillatelsene, gjennomførte vi en test for å se om noe av plasten som blir brukt under sprengning fløt opp til havoverflaten. Testen viste at det å bruke tunnelmassene til å etablere nye landområder ikke ville føre til store mengder med plastforurensing, som det kunne blitt med å bruke tradisjonelle pyrotekniske tennere. Det at det nå har blitt funnet koblingsklips på land ser vi alvorlig på. Og vi har nå iverksatt en kartlegging og rydding rundt alle utfyllingsområdene, for å undersøke om testen var representativ for utfyllingene som nå er i gang i stort omfang. Vi vil under kartleggingen rydde det vi finner og etter det foreta de tiltak som er nødvendige for å samle opp plastrester og klipsene fortløpende, sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo i pressemeldingen. Han legger til at Statsforvalter er varslet.

– Vi ber alle som ferdes langs strender og viker i nærheten av utfyllingsområdene ta kontakt med Statens vegvesen på epost rogfast@vegvesen.no om det blir funnet plastklips, sier Kaarmo.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE