Opprydningen ved Miljøservice Eide i gang

Opprydningen har begynt, men tomta til Miljøservice Eide er fortsatt et sørgelig syn. Foto Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Midler fra Handelens Miljøfond sørger for at i hvert fall plastavfallet ved Miljøservice Eide nå ryddes bort. Opprydningen på tomta begynte ifjor, med midler fra Miljødirektoratet. Og nå fjernes altså rundt tusen tonn plast fra konkursbedriften, ved hjelp av 3,6 millioner kroner fra plastposefondet.

Det ble i fjor bevilget to millioner fra Miljødirektoratet til å starte opprydningen. Disse ble brukt til å fjerne farlig avfall og også flytte på en del avfall, slik at man fikk tilgang til arealet der det skulle gjøres grunnundersøkelser. Men nå går altså plastposefondet inn for å få fortgang på det videre arbeidet. – Finansiering av slik opprydning er ofte utfordrende for miljømyndighetene og gjør at det tar lang tid å komme i gang. Derfor er vi i Handelens Miljøfond glade for å kunne bidra til en rask løsning, i tett samarbeid med Statsforvalteren og lokale aktører, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

– Og dette er en komplisert og stor sak. Etter det vi kjenner til er det ingen konkurser i norske avfallsmottak som har medført at så store mengder avfall blir etterlatt uten en eier som kan rydde opp. Anlegget ligger også rett ved havet og i et sårbårt naturområde, noe som gjør rydding helt nødvendig. Forsøplingen må bort, slik at vi kan beskytte både naturen, dyr og mennesker mot alvorlig forurensning, sier Lind. Hun opplyser også at noe av plasten, hovedsakelig kanner og landbruksplast, har kunnet gå til materialgjenvinning, mens mesteparten har vært blandet med andre materialer og har gått til forbrenning.

Christian Dahl er fagleder for forurensning hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal, som har ansvar for opprydningsarbeidet. Han redegjorde nylig for saken på Avfallsforum Midt-Norge sitt seminar om byggavfall og miljøgifter. Og det var en beretning om forsømmelser over lang tid.

Les hele saken i siste nummer av Kretsløpet.

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE